Informatieavond route Schipholweg, Morssingel, Morsweg, Rijnzichtburg en Haagweg (2024-014)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
23 januari 2024, 14:45

De gemeente gaat de route Schipholweg-Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug tot aan de Haagweg opnieuw inrichten. Dit gebeurt naar verwachting in 2026 en  2027. In deze brief vertellen we u meer over het project en nodigen we u uit om mee te denken over het ontwerp.

Op dit moment is de route erg druk. Om de verkeersveiligheid vooral voor fietsers en voetgangers te verbeteren, willen we de route autoluwer maken. Dit doen we door in de toekomst de Rijnzichtbrug af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Dan ontstaat er meer ruimte voor de fietser en voetganger op de Morsweg en de Morssingel. Ook verbeteren we zo de doorstroming voor de bussen en kunnen we ruimte gebruiken voor bomen en groen.

Informatieavond 7 februari

Op woensdag 7 februari bent u van harte welkom op de informatieavond over dit project in The Field (Stationsplein 25). Tijdens deze avond wordt het schetsontwerp dat is gemaakt, toegelicht. Het ontwerp staat op de achterkant van deze brief. We horen graag van u wat u daarvan vindt en welke ideeën u nog heeft. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  • 18.45 uur – Inloop
  • 19.00 uur – Start met presentatie van het ontwerp
  • 19.45 uur – Tijd om vragen te stellen en uw ideeën te vertellen
  • 20.30 uur – Einde

Doemee.leiden.nl

Kunt u niet naar de informatieavond komen of geeft u liever online een reactie? Op 14 februari zetten we het schetsontwerp ook op doemee.leiden.nl. Daar wordt het ontwerp ook toegelicht. Via deze website kunt u online een reactie geven.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Graag tot ziens op 7 februari.

Met vriendelijke groet,

Edwin Baars
Omgevingsmanager