3Octoberhal - Verlenging tijdelijke noodopvang vluchtelingen (2023-326)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 12:22

Zoals u weet heeft de gemeente Leiden de 3Octoberhal in gebruik als tijdelijke locatie voor noodopvang van asielzoekers. Tijdens de bewonersavond van 5 juli jl. is aangekondigd dat deze locatie voor 4 maanden beschikbaar zou zijn voor opvang. Daarbij is aangegeven dat deze termijn nog 4 maanden verlengd kan worden.

Aangezien de noodzaak voor de opvang van asielzoekers blijft bestaan, heeft de gemeente, in overleg en afstemming met het Centraal orgaan Opvang Asiel-zoekers, besloten de 3Octoberhal nog 4 maanden open te houden tot 28 april 2024.

Na 28 april 2024 stopt de opvang van asielzoekers op deze locatie. De 3Octoberhal wordt vervolgens naar verwachting begin 2025 gesloopt. Na de sloop wordt de locatie onder andere gebruikt voor de uitbreiding van de bestaande aanliggende sportvelden.

We hopen dat we u zo voldoende hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen?

Stel ze door het sturen van een e-mail naar opvang@leiden.nl. Of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 14 071 en vraag naar Bart van der Kamp, projectmanager gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Julius Terpstra