Leiden in cijfers

De gemeente verzamelt veel feiten en cijfers over Leiden en omgeving. Deze cijfers brengen in beeld hoe de stad zich ontwikkelt.

Bekijk de website

Op onze website Leiden in cijfers kunt u per thema op zoek naar tabellen, grafieken en onderzoeksrapporten over de stad als geheel of over een bepaalde wijk of buurt.

Kerncijfers Leiden

Leiden is de ‘Stad van ontdekkingen’ met een historische binnenstad, veel kennisinstituten, musea en kennisintensieve bedrijvigheid.

Leiden heeft 130.067 inwoners (1 januari 2024) en is dichtbebouwd: er staan 62.598 woningen (2023). In 13.981 bedrijfsvestigingen werken 74.696 mensen (2022). De inwoners zijn relatief hoog opgeleid.

Door de vele studenten wonen er veel jongvolwassenen: ruim 27.000 Leidenaren vallen in de leeftijdsgroep 18 t/m 26 jaar (2024). Dit is bijna 21% van alle Leidenaren.

Stads- en Wijkenquête

De Stads- en Wijkenquête is een onderzoek dat wordt gehouden onder ongeveer 2.500 Leidenaren.

De vragenlijst bestaat onder andere uit de onderwerpen:

  • dienstverlening
  • afvalinzameling
  • parkeren
  • sport
  • cultuur
  • betrokkenheid bij de buurt en stad
  • duurzaamheid

De gemeente neemt het onderzoek af in de oneven jaren. Alle rapporten vindt u terug in de Onderzoeksbank.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste feiten en cijfers over Leiden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Leiden in cijfers (aanmelden kan helemaal rechts onderaan de pagina). Stuur een e-mail naar onderzoek@leiden.nl om u aan te melden. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt krijgen, kunt u zich via hetzelfde e-mailadres afmelden. U wordt dan uit de verzendlijst gehaald.

Hebt u vragen?

U kunt uw vraag sturen aan onderzoek@leiden.nl.