Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het is fijn als u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt (blijven) wonen. Lukt dit door ziekte of een beperking (tijdelijk) niet goed? Misschien kunnen familieleden, vrienden of buren bijspringen. Of misschien kunt u zelf de hulp die u nodig hebt regelen en betalen.

Hulp via het Sociaal wijkteam

Zijn er geen mensen die u kunnen helpen? En kunt u hulp niet zelf regelen en betalen? Dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam.

Samen met u kijkt het Sociaal wijkteam naar uw situatie, uw mogelijkheden en oplossingen in uw wijk. Als het nodig is, kunt u ondersteuning aanvragen. Bijvoorbeeld via een Wmo-voorziening vanuit de gemeente.

Vormen van ondersteuning

Vanuit de Wmo biedt de gemeente verschillende vormen van ondersteuning:

Verlengen en wijzigen hulp Wmo

Krijgt u al hulp van de Wmo en wilt u iets wijzigen? Of kreeg u een brief dat de hulp binnenkort stopt en hebt u nog hulp nodig? Voor het doorgeven van wijzigingen of voor het verlengen van de hulp, vult u het formulier Wmo-voorzieningen in. U hebt hier uw DigiD voor nodig.

Kunt of wilt u dit niet met DigiD doen? Gebruik dan het formulier voorzieningen Wmo. Print het formulier uit, vul het in en stuur het op. Dat kan met de post (het adres staat onderaan op het formulier) of als bijlage bij het contactformulier.

Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb)

Komt u in aanmerking voor hulp van de gemeente? Dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). We bespreken deze keuze met u bij het gesprek over uw aanvraag. Lees over de verschillen tussen de 2 mogelijkheden.

Achtergrondinformatie

Wilt u achtergrondinformatie over de Wmo? Bekijk hier:

Eigen bijdrage zorgkosten (abonnementsgeld Wmo)

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het ‘abonnementstarief’.

U betaalt elke maand € 20,60. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, hoeveel voorzieningen u hebt of wat de voorzieningen kosten. Leiden volgt de landelijke regels.

Meer hierover leest u op de pagina Eigen bijdrage zorgkosten (abonnementsgeld Wmo).