Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden

Denkt u dat er in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude sprake is van fraude met geld vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Dan kunt u dat online of telefonisch bij ons melden. Dat kan ook anoniem. We behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.

Fraude

Iemand pleegt fraude als hij of zij bewust en opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geeft. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude met zorg wanneer:

 • Iemand een persoonsgebonden budget op een onjuiste manier gebruikt. Bijvoorbeeld bewust sturen van verkeerde rekeningen voor zorg die hij of zij niet kreeg.
 • Iemand onjuist gebruik maakt van Wmo- of jeugdvoorzieningen. Iemand krijgt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden terwijl hij of zij het zelf kan.
 • Zorgverleners geen of te weinig zorg leveren (partner, familielid of instelling).

Fouten

Van fouten is sprake bij het onbewust in strijd met de regels handelen. Door onduidelijkheid, vergissingen of onoplettendheid maakt iemand dan verkeerd gebruik van de voorziening. Bijvoorbeeld wanneer iemand meer of minder zorg krijgt dan nodig is.

Melding doen

Online

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. U kunt ook anoniem een melding doen. U hebt 15 minuten de tijd om het formulier in te vullen.

In het formulier vragen we naar de volgende punten:

 • Algemene melding: hier kunt u uw vermoeden kwijt. Tip: hebt u een uitgebreide melding? Zet de informatie in een document en voeg dat toe als bijlage.
 • Gegevens over de vermoedelijke fraudeur(s).
 • Uw eigen gegevens of kiezen voor anoniem melden.
 • Eventueel documenten toevoegen.
 • Controleren van alle gegevens en verzenden.

Bellen

Wilt u liever bellen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 071. Geef aan dat u melding wilt doen bij de toezichthouders zorg. We verbinden u dan door met één van de toezichthouders.

Meldingen van vermoeden van fraude of fouten behandelen wij altijd strikt vertrouwelijk. U kunt uw vermoeden anoniem melden. Vult u wél uw naam en contactgegevens in? Dan is de kans groter dat we uw melding met succes in behandeling kunnen nemen. We hebben gemerkt dat contact met de melder vaak veel nuttige aanvullende informatie oplevert. Wanneer u aangeeft dat wij u mogen benaderen voor meer informatie nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op. Wilt u toch anoniem een melding doen? Dan kunt u anoniem het formulier invullen of anoniem bellen.

Anoniem het formulier invullen

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Alleen de vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Anoniem bellen

U kunt anoniem een melding doen door uw telefoonnummer af te schermen voordat u belt. U kunt uw telefoonnummer afschermen op de volgende manier:

 • Open het venster waarin u het telefoonnummer kunt invoeren.
 • Toets #31#
 • Toets daarna het telefoonnummer 14 071.
 • U belt nu eenmalig anoniem.

Vanwege de privacywetgeving (AVG) mogen we u geen informatie geven over het afhandelen van uw melding. We kunnen u dus niet laten weten hoe het ervoor staat met de melding. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.