Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura?

Komt u in aanmerking voor hulp van de gemeente? Voor uzelf of voor uw kind(eren)? Dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). In het gesprek over uw aanvraag bespreekt u uw keuze.

Kiest u voor Zorg in Natura? Dan krijgt u hulp van één van de organisaties waar de gemeente een contract mee heeft.

Kiest u voor een pgb? Dan kunt u de hulp zelf regelen. U hebt dan meer keuze. Bij een pgb houdt u zelf een eigen administratie bij. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de rekening van degene van wie u hulp krijgt.

Een mix van Zorg in Natura en een pgb kan soms ook.

Zorg in Natura

Bij Zorg in Natura kunt u kiezen uit de verschillende organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. U hoeft de hulp niet zelf te betalen. Dit doet de gemeente rechtstreeks. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK.

Persoonsgebonden budget

Met een pgb kunt u zelf kiezen bij wie u uw hulp inkoopt. U bent verplicht een administratie bij te houden en om een budgetplan te maken. Uw budget staat op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB doet de betalingen aan uw hulpverlener vanuit uw budget.

Net als bij Zorg in Natura betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Let op: een pgb kan lager zijn dan de vergoeding via Zorg in Natura. Dit komt doordat de ingekochte zorg met een pgb soms goedkoper is dan zorg die een grote organisatie levert. U krijgt hierover meer uitleg als u het zorgplan maakt. Ook kunt u hierover lezen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden.

Zorgplan

Hebt u hulp aangevraagd? Dan komt er een gesprek over uw hulpvraag. Daarna maakt de gemeente met u een zorgplan. Dit noemen we het Plan. Het Plan maakt uw aanvraag volledig.

In het Plan komt te staan:

  • welke hulp u nodig hebt
  • de resultaten die u wilt bereiken
  • wie de hulp levert
  • welke hulp u krijgt
  • wanneer u hulp krijgt

Bij het maken van het Plan bespreekt u op welke manier u hulp wilt krijgen. Wilt u met een pgb zelf uw hulp regelen? Dan moet u extra vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld wie u helpt als uw hulpverlener op vakantie is.

Meer weten?

Hebt u hulp nodig? Wilt u meer weten over Zorg in Natura of het pgb? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam of het Jeugd- en gezinsteam.