Eigen bijdrage zorgkosten (abonnementsgeld Wmo)

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het ‘abonnementstarief’.

U betaalt elke maand € 20,60. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, hoeveel voorzieningen u hebt of wat de voorzieningen kosten. Leiden volgt de landelijke regels. 

De maximale eigen bijdrage van € 20,60 per maand is per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen ze samen € 20,60

Het CAK stelt de eigen bijdrage Wmo vast en incasseert het geld hiervoor. Zie ook hun website: www.hetcak.nl

Wanneer betaalt u geen abonnementstarief?

U betaalt geen abonnementstarief als:

 • U een gezamenlijk huishouden hebt en u of uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U alleen een rolstoel via de Wmo hebt.
 • De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar
 • Uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.

Zodra u een Wmo-beschikking hebt ontvangen, meldt de gemeente uw voorziening ook aan bij het CAK. Vanaf de maand daarna begint u met het betalen van het abonnementstarief.

U betaalt het abonnementstarief voor:

 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding/dagbesteding
 • Woningaanpassingen en woonvoorzieningen
 • Vervoersvoorzieningen zoals een scootermobiel of een aangepaste fiets

U betaalt geen abonnementstarief voor:

 • Rolstoelen
 • Regiotaxi/Individueel vervoer
 • Maatwerkvoorziening in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen
 • Begeleiding individueel waakvlam
 • Kortdurend verblijf
 • Kosten van reparatie, verwijdering en onderhoud van hulpmiddelen
 • Kosten van woningaanpassingen
 • Verhuiskosten
 • Losse dagbesteding beschermd wonen

De gemeente geeft aan het CAK door dat u niet meer hoeft te betalen:

 • Als een Wmo-voorziening helemaal niet meer nodig is. Bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden. Hebt u voor een deel van de maand een voorziening gebruikt? Dan betaalt u die maand nog wel het abonnementstarief.
 • Als u de hele voorziening hebt afbetaald via het abonnementstarief. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van één Wmo-voorziening die € 570 kost? Dan betaalt u 30 maanden het abonnementstarief (30 x € 19 = € 570). Huurt u een voorziening? Dan betaalt u het abonnementstarief zolang de gemeente de huur voor uw voorziening betaalt.
 • Als u of uw partner zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ontvangen.

Het is niet mogelijk het abonnementstarief te pauzeren. U kunt dit vergelijken met een televisieabonnement. Ook als u een maand geen televisie kijkt, betaalt u toch de abonnementskosten.

De gemeente meldt alleen bouwkundige woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar aan voor het abonnementstarief. Voor alle andere kindervoorzieningen geldt geen abonnementstarief.

De gemeente bewaakt zelf de kostprijs. Hebt u de hele voorziening ‘afbetaald’? En gebruikt u geen andere voorzieningen vanuit de Wmo? Dan geeft de gemeente aan het CAK door dat u niet meer hoeft te betalen.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerde partner? En bent u of is uw partner nog niet AOW-gerechtigd? Dan betaalt u in 2022 geen eigen bijdrage. De AOW-leeftijd is in 2022 vastgesteld op 66 jaar en 7 maanden. Woont u samen? Misschien geldt deze regeling dan ook voor u. Neem daarvoor zelf contact op met het CAK. Dit doet u via telefoonnummer 0800-1925 of via het contactformulier van het CAK.

Betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz? Dan hoeft u geen eigen bijdrage voor Wmo te betalen.

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo. Dat doet het CAK in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).