Beschermd wonen

Hebt u psychische of psychosociale problemen? En is het daardoor moeilijk om zelfstandig te wonen? Misschien is beschermd wonen nodig. De gemeente onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt.

  • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar. Soms op afroep, soms vlakbij.
  • U hebt een eigen kamer.
  • U deelt soms de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
  • Een begeleider helpt u met de indeling van de dag, met het zorgen voor uw huishouden en met eropuit gaan.

Psychische behandeling valt niet onder beschermd wonen.

Voorwaarden

  • U hebt een psychiatrische stoornis. Deze is officieel vastgesteld. U hebt dus een diagnose.
  • U kunt niet (meer) zelfstandig wonen.
  • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is.
  • U woont (of gaat wonen) in een gemeente van de regio Holland Rijnland.
  • U bent 17,5 jaar of ouder.

Welke hulp u krijgt en hoelang die duurt, hangt af van uw mogelijkheden en van de hulp die uw omgeving kan bieden. Ook kijken we of een andere vergelijkbare voorziening via een andere wet van toepassing is. Bijvoorbeeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Is er een andere voorziening via een andere wet? Dan moet u die andere voorziening aanvragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en andere woonmogelijkheden op www.regelhulp.nl.

Aanvragen

Doe uw aanvraag met het online startformulier:

Wilt of kunt u dit niet online regelen? Bel dan het Sociaal wijkteam: 14 071 (keuze 2). Of kom langs bij het Sociaal wijkteam.

Vanaf de leeftijd van 17,5 jaar kunt u een aanvraag Beschermd wonen indienen. Krijgt degene die Beschermd wonen wil aanvragen al jeugdhulp? Neem dan eerst contact op met een Jeugd- en Gezinsteam van het CJG. Bent u onder de 21 jaar? Dan vragen wij van u ook een perspectiefplan.

Kosten

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor Beschermd wonen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld of u zelfstandig huur betaalt of niet. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente. Kijk op de website van het CAK voor meer informatie en een proefberekening.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u het besluit op uw aanvraag. Soms duurt het nemen van een besluit langer. In dat geval ontvangt u hierover bericht.

Een spoedaanvraag is niet mogelijk.

Komt u in aanmerking voor Beschermd wonen? Dan is er vaak niet direct een plaats voor u. Er zijn wachtlijsten. In de regio Holland Rijnland bent u na ongeveer 1,5 tot 2 jaar aan de beurt.