Vrijstelling leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf zijn 5e jaar naar school te gaan. Dat staat in de Leerplichtwet. Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de normale vrije dagen om? Doe dat dan bij de directeur van de school van uw kind.

Wilt u meer dan 10 dagen vrij vragen vanwege gewichtige omstandigheden? Neem dan contact op met het  Regionaal Bureau Leerrecht.

Schoolvakanties

Leidens Ontzet (3 oktober) is voor Leidse scholen een vrije dag. Bekijk de andere vrije dagen en schoolvakanties op de website van de Rijksoverheid.