Schoolkeuze

De keuze voor een school is een spannend moment. Voor uw kind én voor u als ouder of verzorger. Waar moet u op letten, welke vormen van onderwijs zijn er en hoe kunt u uw kind aanmelden bij een school?

Een overzicht van alle basisscholen en middelbare scholen in Leiden vindt u op de website van Scholen op de kaart.

Tips voor het kiezen van een school

Zoek uit welke scholen in Leiden bij het karakter van uw kind passen en breng een bezoek. Gaat uw kind zich oriënteren op een middelbare school? Bezoek dan samen met hem of haar de open dagen van de middelbare scholen om de sfeer te proeven. Stel tijdens een open dag op een basis- of middelbare school vragen over bijvoorbeeld de organisatie, zorg en begeleiding, dagindeling, resultaten en het contact met de school. Op de website van Scholen op de kaart vindt u een overzicht van alle scholen in de gemeente. Daar vindt u ook tips voor het kiezen van een basisschool of voor het kiezen van een middelbare school.

Punten waar u op kunt letten tijdens uw rondje langs verschillende scholen:

  • hoe is de sfeer?
  • werkt de school vanuit een bepaald geloof of is het een openbare school?
  • wat is de afstand tot de school?
  • wat zijn de schooltijden?
  • hoe zijn de leerkrachten?

Aanmelden bij basisschool

U kunt uw kind al vanaf zijn of haar 3e verjaardag aanmelden bij een basisschool. Doe dat bij de school zelf. Let op: uw kind is daarmee nog niet toegelaten. Per school gelden andere toelatingseisen.

Speciaal onderwijs

Het onderwijs en de gemeente Leiden willen graag zoveel mogelijk kinderen, óók de kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben, naar de reguliere basisschool of middelbare school laten gaan. Ook op een ‘gewone’ middelbare school is meer mogelijk dan u misschien denkt.

In sommige gevallen is het speciaal onderwijs toch de juiste plek. Heeft uw kind meer nodig dan het standaard basisonderwijs kan bieden? Leert hij of zij bijvoorbeeld moeilijk of zijn er opvoedingsmoeilijkheden? Of heeft uw kind een handicap, stoornis of chronische ziekte? Dan is het speciaal basisonderwijs misschien geschikter. In Leiden is één school voor speciaal basisonderwijs: De Vlieger. Kijk op de website van de Rijksoverheid of Speciaal Onderwijs Leiden voor meer informatie over de soorten speciaal onderwijs.

Aanmelden voor speciaal onderwijs

Overweegt u om uw kind naar het speciaal onderwijs te laten gaan? Neem dan contact op met de school van uw keuze. De school vraagt een toelaatbaarheidsbeschikking (tlv) aan bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) of het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SVO) regio Leiden. Dit besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van PPO Leiden of SWV Leiden.

Hoogbegaafdheid en andere talenten

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) ondersteunt (hoog)begaafde en getalenteerde kinderen en jong volwassenen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun talenten. U vindt hier meer informatie over op de website van de LATO.

Particulier onderwijs

Naast de gewone basisscholen en middelbare scholen is er ook particulier onderwijs in Leiden. De scholen krijgen geen geld van de Rijksoverheid, waardoor het lesgeld meestal hoger is. In de gemeente Leiden kunt u eens kijken bij de particuliere school van Winford (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) of Luzac (voortgezet onderwijs en hogeschool).

Mbo, hbo en universiteit

Kijk voor meer informatie over het mbo, hbo en de universiteit in Leiden op de websites van: