Leerlingenvervoer

Soms is het lastig voor ouders of verzorgers om hun kind zelf naar school te brengen. Bijvoorbeeld als de afstand van huis naar school erg groot is. Ook kinderen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer. Soms is een vergoeding voor leerlingenvervoer mogelijk. Ook is er een combinatie van vervoer mogelijk.

Voorwaarden

  • Uw kind volgt onderwijs aan een bijzondere basisschool, een speciale basisschool, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of kan door een handicap alleen met aangepast vervoer naar school.
  • Uw kind woont minstens 6 kilometer van zijn school vandaan volgens de kortste route van de ANWB-routeplanner. Deze voorwaarde geldt niet voor kinderen die mytyl-tyltylonderwijs volgen of die alleen om medische redenen naar een speciale school gaan. Mytyl-onderwijs is onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap. Tyltyl-onderwijs is onderwijs voor kinderen met een lichamelijke en verstandelijke handicap.

Vormen van vervoer

U kunt leerlingenvervoer in 2 vormen krijgen:

  • gemeente regelt aangepast vervoer voor uw kind
  • gemeente vergoedt kosten van openbaar vervoer met begeleiding of van eigen vervoer

Ook een een combinatie van eigen vervoer en aangepast vervoer/taxivervoer is mogelijk. Welke vorm u krijgt, hangt af van uw situatie.

Aanvragen

U kunt leerlingenvervoer met DigiD aanvragen. Een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u op elk moment doen. Maakt u al gebruik van leerlingenvervoer en doet u een aanvraag voor het volgende schooljaar? Doe dit dan voor 1 juni. Bij latere aanvragen kunnen we niet garanderen dat het taxivervoer op tijd in kan gaan. U krijgt hierover een herinneringsbrief aan het einde van het schooljaar.

Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

  • werkgeversverklaring van beide ouders of verzorgers van kind, op officieel papier van werkgever
  • overzicht van werktijden van beide ouders of verzorgers van kind, op officieel papier van werkgever

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken een mail van de gemeente waarin staat of u leerlingenvervoer of een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt. In speciale gevallen verlengt de gemeente de reactietermijn met 4 weken. Daar krijgt u dan bericht van.

Hebt u vragen over de aanvraag? Forseti is de uitvoeringsorganisatie. Stuur een e-mail naar Forseti: leiden.llv@forseti.nl of bel: 073 – 760 19 90 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.30 uur. Voor klachten of vragen over het vervoer kunt u bellen met de taxivervoerder: Personenvervoer Noot via 0318 – 623 500 of mailen naar zuidholland@noot.nl.