Ondersteuning vrijwilligers

Veel inwoners van Leiden zijn vrijwilliger. De gemeente Leiden ondersteunt vrijwilligerswerk met bijvoorbeeld een schadeverzekering. En u kunt als vrijwilliger een prijs winnen.

Zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk kan via www.leidenvrijwilligerswerk.nl. Denk bijvoorbeeld aan de sportvereniging of het buurthuis bij u in de buurt. Hebt u hulp nodig bij het vinden van vrijwilligerswerk? In Leiden zijn verschillende organisaties die daarbij kunnen helpen.

  • Incluzio Leiden kan samen met u kijken naar wat er bij u past. Of kan uw vrijwilligersorganisatie ondersteuning bieden. De vrijwilligerscoaches van Incluzio zijn beschikbaar voor informatie en adviesgesprekken. Deze coaches zijn er zowel voor organisaties als voor vrijwilligers. U kunt hen bereiken via leidenvrijwilligerswerk@incluzio.nl.
  • Stichting Present koppelt vooral groepen vrijwilligers aan een klus.
  • Stichting voor Elkaar koppelt individuele vrijwilligers aan klussen bij kwetsbare mensen.

Voor sommige soorten vrijwilligerswerk hebt u een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. De vrijwilligersorganisatie kan u daar meer over vertellen.

De gemeente stimuleert de vrijwillige inzet van burgerhulpverleners. Meld u aan als burgerhulpverlener en krijg een oproep bij een hartstilstand in uw buurt. Meer informatie over vrijwillige burgerhulpverleners en AED’s is te vinden op www.hartslagnu.nl.

Als vrijwilliger, mantelzorger of maatschappelijk stagiair bent u automatisch verzekerd via de gemeente. Aanmelden is niet nodig.

Schade melden

Een eigen verzekering gaat altijd voor. Kijk eerst of de eigen verzekering de schade vergoedt. Is dat niet zo? Dan kunt u de schade hier melden.

Voeg bij het formulier de volgende documenten toe (als dit van toepassing is) :

  • Verklaring (van de vrijwilligersorganisatie) dat de schade ontstond tijdens vrijwilligerswerk.
  • Afwijzing of verklaring van de eigen verzekeraar dat de schade niet is verzekerd.
  • Aankoopnota van de beschadigde spullen.
  • Specificatie van de schade (bijvoorbeeld offerte reparatie).
  • Foto’s van de beschadiging.
  • Aansprakelijkstelling.

Waarom deze verzekering?

Als vrijwilliger of mantelzorger doet u belangrijk werk voor een ander of voor de stad. Dat waarderen wij zeer. Ontstaat er schade? Dan is een goede verzekering belangrijk. Daarom bent u als vrijwilliger of mantelzorger automatisch verzekerd via de gemeente.

Wie is verzekerd?

Iedereen die zonder verplichting en zonder betaling werkzaamheden doet. Hieronder vallen ook bestuursleden en mantelzorgers. Doet u als vrijwilliger werkzaamheden in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan bent u verzekerd in de gemeente waar u werkt.

Moet ik me aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. U bent automatisch verzekerd.

Bij deze verzekering is sprake van secundaire dekking, wat betekent dat?

Kunt u de schade met een andere verzekering terugvragen? Dan gaat die verzekering voor de Vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer u die andere verzekering afgesloten hebt.

Is er een eigen risico?

Ja, soms is er een klein eigen risico. Dit verschilt per schadegeval.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade die u veroorzaakt aan eigen spullen of aan spullen van een ander. U breekt bijvoorbeeld een dure vaas bij uw tante aan wie u mantelzorg geeft. Of u beschadigt uw fiets wanneer u als begeleider mee bent met een groep kinderen.

De verzekering geldt ook voor bestuurders van een vrijwilligersorganisatie. Ook rechtsbijstand is verzekerd.

Hebt u vragen over deze verzekering?

Neem dan contact op via AenV@leidse-regio.nl.

Elk jaar krijgt een persoon of groep de Leidse Vrijwilligersprijs. Genomineerden krijgen een cadeaubon en de winnaar ook nog een bronzen beeldje. Iedereen in Leiden kan iemand nomineren. Leidse verenigingen, instellingen en organisaties kunnen als organisatie een prijs winnen. Die kunnen ze winnen als ze op een goed georganiseerde of bijzondere manier met hun vrijwilligers omgaan.

Elk jaar krijgen vrijwilligers van Leidse organisaties een uitnodiging voor een waarderingsactie. Vrijwilligers kunnen dan bijvoorbeeld naar het theater, de film of een workshop. Incluzio organiseert dat voor de gemeente Leiden. De aankondiging komt op de website van Incluzio en in de Stadskrant.