Ondersteuning mantelzorgers

De gemeente Leiden heeft grote waardering voor de inzet van mantelzorgers in de stad. Daarom ondersteunt de gemeente mantelzorgers. Bijvoorbeeld met een verzekering, een parkeervergunning en respijtzorg.

Mantelzorgers kunnen met vragen terecht bij het Sociaal wijkteam.

Vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stagiairs zijn automatisch verzekerd via de gemeente. Aanmelden is niet nodig.

Schade melden

Een eigen verzekering gaat altijd voor. Kijk eerst of uw eigen verzekering de schade vergoedt. Is dat niet zo? Meld de schade dan hier.

In het formulier vragen we om, als dit van toepassing is, de volgende documenten toe te voegen:

  • Verklaring (van de vrijwilligersorganisatie) dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk
  • Afwijzing of verklaring van de eigen verzekeraar dat de schade niet is verzekerd
  • Aankoopnota van de beschadigde spullen
  • Specificatie van de schade (bijvoorbeeld offerte reparatie)
  • Foto’s van de beschadiging
  • Aansprakelijkstelling

Wie is verzekerd?

Alle inwoners van Leiden die vrijwilligerswerk doen, mantelzorg verlenen of een maatschappelijke stage lopen.

Wat is verzekerd?

Schade veroorzaakt door een vrijwilliger aan eigen spullen of van een ander en rechtsbijstand.          

Wat te doen bij schade?

Hebt u schade? En kunt u deze schade met een andere verzekering terugvragen? Dan gaat die verzekering vóór de Vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering afgesloten is.

Kunt u de schade niet bij een andere verzekering terugvragen, dan stuurt u het digitaal schadeformulier in. U stuurt het ingevulde formulier naar AenV@leidse-regio.nl. De gemeente stuurt het schadeformulier naar Centraal Beheer, de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij behandelt de schade en neemt contact met u op.

Hebt u vragen over deze verzekering?

Neemt dan contact op via AenV@leidse-regio.nl.

Bent u mantelzorger? Woont degene aan wie u mantelzorg geeft in een gebied met betaald parkeren? Vraag dan een parkeervergunning voor mantelzorgers aan, om in dat gebied mee te parkeren.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Kijk voor alle mogelijkheden op Respijtwijzer Leiden. Neem voor meer informatie direct contact op met de mantelzorgcoach in uw Huis van de Buurt of via mantelzorgleiden@incluzio.nl.

Hebt u ondersteuning nodig bij uw mantelzorgtaken? Dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam. Samen met u kijkt het Sociaal wijkteam welke mogelijkheden er zijn. Hebt u vragen over mantelzorg? Dan kunt u ook terecht bij Incluzio. Voor vragen of gewoon een luisterend oor kunt u ook altijd terecht bij de Mantelfoon Leiden, 24/7 bereikbaar via 0800 – 280 80 80.

Helpt u als mantelzorger iemand al langer dan 3 maanden achter elkaar bij zijn dagelijkse activiteiten? En doet u dit meer dan 8 uur per week? De gemeente dankt u hartelijk en waardeert u graag met:

  • Een VVV-bon ter waarde van € 50. Deze bon kunt u elk jaar tot 15 oktober aanvragen bij Incluzio.
  • 2 keer per jaar een uitje voor mantelzorgers en andere evenementen in uw wijk. Incluzio heeft een online agenda met daarin alle activiteiten.