Subsidie Peuterspeelopvang en Voorschoolse Educatie

Hebt u een kindercentrum voor peuterspeelopvang? Of wilt u een kinderdagopvang met VE-programma (voorschoolse educatie) beginnen? Dan kunt u de subsidie voor Peuterspeelopvang en VE aanvragen.

Voorwaarden

De subsidie Peuterspeelopvang en VE kunt u aanvragen voor de financiering van een kindercentrum (met VE-programma) in Leiden. De subsidie kan worden aangevraagd door kindercentra voor:

  • peuterspeelopvang
  • werken met een VE-programma in de peuterspeelopvang
  • werken met een VE-programma in de kinderdagopvang

Aanvragen

De subsidie Peuterspeelopvang & VE voor uw kindercentrum kunt u aanvragen met eHerkenning, niveau 2+ of hoger:

  • Peuterspeelopvang of kinderdagopvang (met een VE-programma): vraag een jaarlijkse subsidie aan voor 15 oktober voorafgaande aan het jaar waarvoor u subsidie wilt.

Voor uw aanvraag zijn de volgende documenten en gegevens nodig:

  • omschrijving van het product of de producten waarvoor u subsidie aanvraagt
  • omschrijving van de organisatie waarbinnen u dit product gaat uitwerken
  • pedagogisch beleid van het kindercentrum
  • begroting
  • dekkingsplan met een overzicht van alle bijdragen die u bij andere partijen voor dezelfde product(en) heeft aangevraagd, en de stand van zaken van deze aanvragen

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 13 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071.