Kinderopvang bij sociale of medische problemen

Hebt u en/of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En wilt u daarom voor uw kind(eren) kinderopvang regelen? Dan kunt u een vergoeding voor de kinderopvangkosten aanvragen als u in Leiden of Leiderdorp woont. De kinderopvang wordt voor maximaal 3 dagen per week vergoed.

Voorwaarden

 • U en uw kind(eren) wonen in Leiden of Leiderdorp.
 • Uw kind(eren) is (zijn) jonger dan 4 jaar of zit(ten) op de basisschool.
 • U en/of uw partner krijgen geen andere vergoeding voor de kinderopvangkosten (bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst).
 • Er is geen opvang mogelijk via de peuterspeelzaal.
 • Er kan geen andere volwassene voor uw kind(eren) zorgen.
 • Een onafhankelijk medisch adviesbureau bevestigt dat u om lichamelijke, psychische of sociale redenen niet voor uw kind(eren) kunt zorgen.

Onderdeel van deze aanvraag is dat u een gesprek hebt met een onafhankelijk medisch adviesbureau. Als u in Leiden woont, is er ook een plan van aanpak nodig waarin staat wat u gaat doen om de problemen te verminderen of op te lossen. Als de problemen verminderd of opgelost zijn, kan de kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie weer stoppen.

Aandachtspunten

 • Hou er rekening mee dat u ook een eigen bijdrage moet betalen.
 • Teken pas een contract voor kinderopvang nadat u het besluit over uw aanvraag van de gemeente hebt ontvangen.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in. Let op, bij het invullen wordt gevraagd om verschillende documenten toe te voegen:

 • Kopieën van alle inkomstenbewijzen van de laatste maand. Als u wisselende inkomsten hebt, stuur dan kopieën van inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden mee. Bijvoorbeeld kopieën van loonstroken, uitkeringsspecificaties, alimentatie, of andere bewijzen van uw inkomsten. Bent u zelfstandige? Stuur dan ook kopieën van de jaarstukken en de belastingaangifte van het laatste jaar mee.
 • Hebt u meer dan 2 kinderen voor wie u kinderopvang wil regelen? Stuur dan de extra gegevens op een apart vel mee.
 • Een schriftelijke verklaring over uw situatie van uw hulpverlener of van een andere begeleider.
 • Als u een tijdelijke of permanente indicatie Wet langdurige zorg hebt: kopie van de indicatie Wet langdurige zorg.
 • Als u in Leiden woont: Plan van aanpak waarin staat hoe u de problemen gaat verminderen of oplossen.
 • Hebt u een partner? Stuur dan ook van uw partner alle gevraagde bewijsstukken mee.

Kunt u of wilt u niet digitaal aanvragen? Print dan het pdf-formulier, vul het in en stuur het, met bijlagen, naar het adres dat onderaan het formulier staat.

Vervolg

 • De gemeente beoordeelt uw situatie. Komt u in aanmerking? Dan meldt de gemeente u aan voor een keuring bij een onafhankelijk medisch adviesbureau.
 • U krijgt van het medisch adviesbureau een uitnodiging voor een gesprek. Het is belangrijk dat u naar het gesprek toe gaat.
 • Het medisch adviesbureau geeft aan de gemeente een advies over uw situatie. Het adviesbureau geeft ook advies over het aantal dagdelen kinderopvang dat voor uw kind(eren) nodig is.
 • De gemeente neemt een besluit over de vergoeding voor kinderopvang: krijgt u wel of niet vergoeding? En hoe hoog is de vergoeding die u krijgt?
 • U krijgt van de gemeente een brief waarin het besluit over de vergoeding van de kinderopvang staat.
 • Teken pas een contract met de kinderopvangorganisatie als u van de gemeente de brief met het besluit over de vergoeding voor kinderopvang hebt gekregen.
 • Hou er rekening mee dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de kinderopvang. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage betaalt u zelf aan de kinderopvangorganisatie. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van de eigen bijdrage.