Het Leidse Jeugdlintje

Elk jaar reikt de gemeente Leiden het Leidse Jeugdlintje uit. De uitreiking is op of rond de internationale dag van de rechten van het kind (20 november). Het Leidse Jeugdlintje is voor kinderen die zich vrijwillig inzetten voor de Leidse samenleving. Ze zijn een voorbeeld voor anderen.

Kent u iemand die het Leidse jeugdlintje verdient en die volgens u in het zonnetje hoort te staan? U kunt een kind nomineren dat tussen de 6 en 18 jaar is. U mag ook een groepje kinderen aanmelden. Nomineren kan meestal van mei tot eind oktober. Houd de Facebook-pagina in de gaten voor de precieze data.

In het aanmeldformulier worden ook de contactgegevens gevraagd van twee andere personen die kunnen bevestigen dat het kind of de kinderen die u aanmeldt een Jeugdlintje verdient/verdienen. Geef mensen op die meerderjarig zijn en die geen familie zijn van de voorgedragen persoon/personen.