Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het is belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt (blijven) wonen. Hebt u te maken met beperkingen waardoor dit (tijdelijk) niet meer lukt? Vaak springen familieleden, vrienden of buren graag bij. Soms kunt u de benodigde hulp ook zelf regelen en betalen. Op die manier zorgt u zelf voor een oplossing. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam. Samen kijken we naar uw situatie, de eigen mogelijkheden en oplossingen binnen uw wijk. Als het nodig is, kunt u ondersteuning aanvragen. Bijvoorbeeld via een Wmo-voorziening vanuit de gemeente.

Stel uw hulpvraag

Vormen van ondersteuning

Vanuit de Wmo biedt de gemeente verschillende vormen van ondersteuning:

Verlengen en wijzigen hulp Wmo

U krijgt al hulp van de Wmo en wilt iets wijzigen. Of u hebt een brief gekregen dat de hulp binnenkort stopt. Als de hulp na deze datum nog nodig is, kunt u verlenging aanvragen.

Vul voor het verlengen of wijzigen van uw aanvraag het formulier Wmo-voorzieningen in. U hebt hier DigiD voor nodig.

Kunt of wilt u dit niet met DigiD doen, gebruik dan het formulier voorzieningen Wmo (pdf, 145 kb). Print het formulier uit, vul het in en stuur het op. Dat kan met de post (het adres staat onderaan op het formulier) of als bijlage bij het contactformulier.

Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb)

Als u in aanmerking komt voor hulp van de gemeente kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze keuze wordt met u besproken bij het gesprek naar aanleiding van uw aanvraag. Lees over de verschillen tussen de 2 mogelijkheden.

Achtergrondinformatie

Wilt u achtergrond informatie over de Wmo? Bekijk hier:

Eigen bijdrage zorgkosten, abonnementsgeld Wmo