Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom geeft de gemeente Leiden ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Vanuit de Wmo biedt de gemeente verschillende vormen van ondersteuning:

Heeft u vragen over de Wmo?

Dan kunt u terecht bij een Sociaal Wijkteam van de gemeente Leiden.

Eigen bijdrage Wmo

De gemeente Leiden kan voor de ondersteuning een eigen bijdrage van u vragen. Bijvoorbeeld voor een maatwerkvoorziening. De kosten hiervan zijn afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Kijk voor meer informatie en een proefberekening op Regelhulp.

Verlengen hulp Wmo

U krijgt al hulp van de Wmo. U heeft een brief gehad dat de hulp binnenkort stopt. Als de hulp na deze datum nog nodig is kunt u verlenging aanvragen. Vul daarvoor het aanvraagformulier (pdf, 211 kb) in en stuur het op. Er wordt gekeken of de hulp wordt verlengd, u krijgt hierover bericht.

Achtergrondinformatie

Wilt u achtergrond informatie over de Wmo? Bekijk hier: