Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom geeft de gemeente Leiden ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Stel uw hulpvraag

Of ga eerst naar de website van het Sociaal Wijkteam (onderdeel van de gemeente Leiden).

Vormen van ondersteuning

Vanuit de Wmo biedt de gemeente verschillende vormen van ondersteuning:

Verlengen en wijzigen hulp Wmo

U krijgt al hulp van de Wmo en wilt iets wijzigen. Of u hebt een brief gekregen dat de hulp binnenkort stopt. Als de hulp na deze datum nog nodig is, kunt u verlenging aanvragen.

Vul voor het verlengen of wijzigen van uw aanvraag het formulier Wmo-voorzieningen in. U hebt hier DigiD voor nodig.

Kunt of wilt u dit niet met DigiD doen, gebruik dan het formulier voorzieningen Wmo (pdf, 111 kb). Print het formulier uit, vul het in en stuur het op. Dat kan met de post (het adres staat onderaan op het formulier) of als bijlage bij het contactformulier.

Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb)

Als u in aanmerking komt voor hulp van de gemeente kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze keuze wordt met u besproken bij het gesprek naar aanleiding van uw aanvraag. Lees over de verschillen tussen de 2 mogelijkheden.

Achtergrondinformatie

Wilt u achtergrond informatie over de Wmo? Bekijk hier:

Eigen bijdrage zorgkosten, abonnementsgeld Wmo