Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden

Als u denkt dat iemand fraudeert met zorg (pgb of Zorg in Natura), kunt u dat (anoniem) bij ons melden. Ook fouten kunt u melden. Een melding doet u online of telefonisch. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Fraude

Van fraude is sprake bij het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude met zorg wanneer:

 • een persoonsgebonden budget op een onjuiste manier wordt gebruikt (bijvoorbeeld bewust sturen van verkeerde rekeningen voor zorg die niet verleend is)
 • er onjuist gebruik wordt gemaakt van Wmo- of jeugdvoorzieningen (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden terwijl iemand het zelf kan).
 • Zorgverleners geen of te weinig zorg leveren (partner, familielid of instelling).

Fouten

Van fouten is sprake bij het onbewust handelen in strijd met de regels. Door onduidelijkheid, vergissingen of onoplettendheid wordt er dan verkeerd gebruik gemaakt van de voorziening. Bijvoorbeeld wanneer er meer of minder zorg geleverd wordt dan nodig is.

Anoniem of niet

Meldingen van vermoeden van fraude of fouten behandelen wij altijd strikt vertrouwelijk. U kunt uw vermoeden anoniem melden, maar als u wel uw naam en contactgegevens invult, is de kans groter dat we uw melding met succes in behandeling kunnen nemen. We hebben gemerkt dat contact met de melder vaak veel nuttige aanvullende informatie oplevert. Wanneer u aangeeft dat wij u mogen benaderen voor meer informatie nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op.

Een melding doen

Online

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. U kunt ook anoniem een melding doen. U hebt 15 minuten de tijd om het formulier in te vullen.

In het formulier wordt gevraagd naar de volgende punten:

 • algemene melding: hier kunt u uw vermoeden kwijt. (Tip: hebt u een uitgebreide melding? Zet de informatie in een document en voeg dat toe als bijlage.)
 • gegevens over de vermoedelijke fraudeur(s)
 • uw eigen gegevens of kiezen voor anoniem melden
 • eventueel documenten toevoegen
 • controleren van alle gegevens en verzenden

Fraude of fouten in de zorg melden

Bellen

Wilt u liever bellen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 071. Geef aan dat u melding wilt doen bij de toezichthouders zorg. Vervolgens wordt u met een van de toezichthouders doorverbonden.

Anoniem bellen

Als u anoniem wilt bellen, moet u uw telefoonnummer afschermen voordat u belt.

U kunt uw telefoonnummer afschermen op de volgende manier:

 • Open het venster waarin u het telefoonnummer kunt invoeren
 • Toets #31#
 • Toets daarna het telefoonnummer 14 071
 • U belt nu eenmalig anoniem

Privacy

Vanwege de privacywetgeving (AVG) mag de gemeente geen informatie geven over het afhandelen van uw melding. We kunnen u dus geen terugkoppeling geven over hoe het ervoor staat met de melding.
De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.