Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden

Denkt u dat er in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude sprake is van fraude met geld vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Dan kunt u dat online of telefonisch bij ons melden. Dat kan ook anoniem. We behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.

Fraude

Iemand pleegt fraude als hij of zij bewust en opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geeft. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude met zorg wanneer:

  • Iemand een persoonsgebonden budget op een onjuiste manier gebruikt. Bijvoorbeeld bewust sturen van verkeerde rekeningen voor zorg die hij of zij niet kreeg.
  • Iemand onjuist gebruik maakt van Wmo- of jeugdvoorzieningen. Iemand krijgt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden terwijl hij of zij het zelf kan.
  • Zorgverleners geen of te weinig zorg leveren (partner, familielid of instelling).

Fouten

Van fouten is sprake bij het onbewust in strijd met de regels handelen. Door onduidelijkheid, vergissingen of onoplettendheid maakt iemand dan verkeerd gebruik van de voorziening. Bijvoorbeeld wanneer iemand meer of minder zorg kreeg dan nodig is.