Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden

Denkt u dat er in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude wordt gefraudeerd met geld vanuit de WMO of de Jeugdwet? Dan kunt u dat (anoniem) bij ons melden. Een melding doet u online of telefonisch. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Fraude

Van fraude is sprake bij het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude met zorg wanneer:

  • een persoonsgebonden budget op een onjuiste manier wordt gebruikt (bijvoorbeeld bewust sturen van verkeerde rekeningen voor zorg die niet verleend is)
  • er onjuist gebruik wordt gemaakt van Wmo- of jeugdvoorzieningen (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden terwijl iemand het zelf kan).
  • Zorgverleners geen of te weinig zorg leveren (partner, familielid of instelling).

Fouten

Van fouten is sprake bij het onbewust handelen in strijd met de regels. Door onduidelijkheid, vergissingen of onoplettendheid wordt er dan verkeerd gebruik gemaakt van de voorziening. Bijvoorbeeld wanneer er meer of minder zorg geleverd wordt dan nodig is.