Huishoudelijke hulp

Kunt u door ziekte, een beperking of uw leeftijd uw huishouden niet (meer) goed doen? Dan kunt u gebruikmaken van huishoudelijke ondersteuning.

Een hulp komt dan bijvoorbeeld schoonmaken, bedden opmaken en de afwas doen. Of u begeleiden zodat u zelf het huishouden kunt doen.

Voorwaarden

  • U woont in Leiden.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen? Vul dan het Startformulier van het Sociaal Wijkteam in. Er vindt eerst een gesprek plaats. Dit gesprek gaat over uw vraag en mogelijke oplossingen. Er wordt gekeken naar wat u zelf kunt en wat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van mantelzorg.

Blijkt tijdens het gesprek met het Sociaal Wijkteam dat u echt huishoudelijke hulp nodig hebt? Dien dan een aanvraag in. Wordt de huishoudelijke hulp toegewezen? Dan krijgt u deze via aanbieders waarmee de gemeente Leiden een contract heeft. Of u kunt de hulp zelf regelen via een Persoonsgebonden Budget (PGB). In dat geval maakt u zelf afspraken over hoe vaak de hulp komt en wat de hulp doet.