Huishoudelijke hulp

Kunt u door ziekte, een beperking of uw leeftijd uw huishouden niet (meer) goed doen? Dan kunt u gebruikmaken van huishoudelijke ondersteuning.

Een hulp komt dan bijvoorbeeld schoonmaken, bedden opmaken en de afwas doen. Of u begeleiden zodat u zelf het huishouden kunt doen.

Voorwaarden

  • U woont in Leiden.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen? Vul dan het Startformulier van het Sociaal Wijkteam in. Een medewerker van het Sociaal Wijkteam maakt daarna een afspraak met u voor een gesprek. Dit gesprek gaat over uw vraag en over mogelijke oplossingen. De medewerker van het Sociaal Wijkteam kijkt ook naar wat u zelf kunt en wat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van mantelzorg.

Blijkt tijdens het gesprek met het Sociaal Wijkteam dat u echt huishoudelijke hulp nodig hebt? Doe dan een aanvraag. Krijgt u huishoudelijke hulp toegewezen? Dan krijgt u deze via aanbieders waarmee de gemeente Leiden een contract heeft.

Regelt u liever zelf uw huishoudelijke hulp? Dat kan via een Persoonsgebonden Budget (PGB). U maakt dan zelf afspraken over hoe vaak de hulp komt en wat de hulp doet.

Wachtlijsten

Door personeelskrapte zijn er wachtlijsten bij de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning.

  • Hierdoor kan de ondersteuning na toekenning van de voorziening niet snel starten.
  • Hebt u al huishoudelijke ondersteuning? Dan kan bijvoorbeeld tijdens de vakantie van uw vaste hulp geen of minder vervanging komen.
Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang dit precies zal duren. We vragen hiervoor uw begrip. Ontstaan er terwijl u wacht echt acute problemen? Neem dan contact met uw aanbieder op.