Beschermd wonen

Hebt u of iemand die u kent psychische of psychosociale problemen? En is het daardoor moeilijk om zelfstandig te wonen? Dan is soms Beschermd wonen nodig. De gemeente onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt aan de hand van de voorwaarden hieronder.

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt.

  • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar (soms op afroep, soms vlakbij)
  • U hebt een eigen kamer.
  • U deelt soms de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
  • Een begeleider helpt u met de indeling van de dag, met voor uw huishouden zorgen en met eropuit gaan.

Psychische behandeling valt niet onder Beschermd wonen.

Voorwaarden

  • U hebt een psychiatrische stoornis, die officieel is vastgesteld (diagnose).
  • U kunt niet (meer) zelfstandig wonen.
  • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is
  • U woont (of gaat wonen) in een van de gemeenten van de regio Holland Rijnland.
  • U bent 17,5 jaar of ouder.
  • Als er bij u sprake is van een bijkomende (licht) verstandelijke beperking, dan is er nog een aanvullende voorwaarde. Namelijk dat eerst is gekeken naar de woonmogelijkheden die op basis van die beperking voor u beschikbaar zijn. Als de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing is, gaat die namelijk vóór de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar Beschermd wonen onder valt. Wordt uw aanvraag bij de Wlz afgewezen, dan kunt u kijken of u voor Beschermd wonen in aanmerking komt.  

Welke hulp u krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw mogelijkheden en van de hulp die uw omgeving kan bieden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en andere woonmogelijkheden op www.regelhulp.nl.