Subsidie Historisch stadsbeeld

Bent u eigenaar of huurder van een pand ouder dan 50 jaar binnen het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Historisch stadsbeeld.

Met deze subsidie wil de gemeente Leiden de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. U kunt subsidie aanvragen voor:

Voorwaarden

De belangrijkste zijn:

  • U bent eigenaar of huurder van een historisch pand in het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg. Bent u huurder? Dan heeft u toestemming van de eigenaar nodig.
  • U controleert via de vergunningencheck van het omgevingsloket of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig? Dan moet u die aanvragen via hetzelfde omgevingsloket. Dit kan ook nog nadat u de subsidie aanvraagt.
  • Wilt u historische kleuren op gevels aanbrengen? Neem voordat u kleurenonderzoek laat doen contact op met Erfgoed Leiden e.o. om de aanpak en voorwaarden te bespreken.
  • U begint niet met de uitvoering van het project voordat u van de gemeente een brief krijgt waarin staat dat u de subsidie krijgt.
  • U krijgt voor uw project geen andere subsidie.

U vindt alle voorwaarden in de Subsidieregeling Historisch stadsbeeld 2021.