Wijken in Leiden

De wijken in Leiden hebben allemaal een eigen karakter. In elke wijk zijn andere ontwikkelingen, kansen en aandachtspunten. Hieronder leest u wat de ambitie van de gemeente voor de wijken is. Ook vindt u hier de kenmerken en cijfers per wijk. De cijfers komen uit 2017.

Ambitie voor de wijken

In Leiden streven we naar wijken die veilig en toegankelijk zijn. Ze zijn schoon en heel en de inrichting is functioneel. Bewoners gaan respectvol met elkaar om, zijn betrokken bij wat er speelt en worden daarover goed geïnformeerd.

Daarbij is het belangrijk dat:

  • Wijkbewoners, partners in de wijk en de gemeente samenwerken. Hiervoor maakt de wijkregisseur een wijkplan.
  • De gemeente u informatie geeft over werkzaamheden en activiteiten in de wijk.
  • U met uw wijkregisseur praat over uw vragen en ideeën.
  • Er subsidies zijn om mee te helpen aan plannen van bewoners. Denk bij voorbeeld aan de subsidie Maatschappelijke Initiatieven.

De wethouder Wijken is Marleen Damen. Zij zet zich in voor het vergroten van de leefbaarheid in de wijken.

Wijken in cijfers

Op de website Leiden in cijfers vindt u een onderzoeksbank en een databank met veel informatie over de stad, de wijken en buurten. Wilt u weten wat de gemiddelde WOZ-waarde in de buurt is? U vindt het op deze website. Maar ook informatie over de samenstelling van de wijk, sociale voorzieningen, de bevolkingssamenstelling of hoe het is gesteld met de veiligheid in een wijk.

Wijken in Leiden

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende wijken en de buurten die daaronder vallen.