Wijken in Leiden

De wijken in Leiden hebben allemaal een eigen karakter. In elke wijk zijn andere ontwikkelingen, kansen en aandachtspunten. Hieronder leest u wat de ambitie van de gemeente voor de wijken is. Ook vindt u hier de kenmerken en cijfers per wijk. De cijfers komen uit 2017.

Ambitie voor de wijken

Gemeente Leiden heeft als doel: wijken die veilig, toegankelijk, schoon, heel en goed/handig ingericht zijn. Bewoners gaan respectvol met elkaar om, zijn betrokken bij wat er speelt en worden daarover goed geïnformeerd.

Daarbij is het belangrijk dat:

  • Wijkbewoners, partners in de wijk en de gemeente samenwerken. Hiervoor maakt de wijkregisseur een wijkplan.
  • De wijkboa's op de hoogte zijn van problemen of knelpunten in de wijk en samen met buurtbewoners naar een oplossing zoeken.
  • De gemeente u informatie geeft over werkzaamheden en activiteiten in de wijk.
  • U met uw wijkregisseur praat over uw vragen en ideeën.
  • Er subsidies zijn om mee te helpen aan plannen van bewoners. Denk bij voorbeeld aan de subsidie Maatschappelijke Initiatieven.

Wijken in cijfers

Op de website Leiden in cijfers vindt u een onderzoeksbank en een databank met veel informatie over de stad, de wijken en buurten. Wilt u weten wat de gemiddelde WOZ-waarde in de buurt is? U vindt het op deze website. Maar ook informatie over de samenstelling van de wijk, sociale voorzieningen, de bevolkingssamenstelling of hoe het is gesteld met de veiligheid in een wijk.

Wijken in Leiden

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende wijken en de buurten die daaronder vallen.