Subsidie Groene daken

Met de subsidie Groene daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Deze subsidieregeling is vanaf 1 januari 2023 aangepast, waardoor het aanvragen van een subsidie makkelijker en sneller is geworden.

Voorwaarden

  • Het groene dak moet zich bevinden in het grondgebied van Leiden.
  • Het groene dak dat u wilt aanleggen is minimaal 10 m².
  • Eigenaren kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen waarbij de te vergroenen daken een minimale oppervlakte hebben van 10m2.
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven.
  • Ga via het stappenplan Bouwen en verbouwen na of u een vergunning nodig hebt en of het dak voldoet aan bouwregelgeving
  • De aanleg en het onderhoud worden zorgvuldig uitgevoerd.
  • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden nadat u bericht van ons hebt gekregen.
  • U hebt de juiste vergunningen voordat u het groene dak gaat aanleggen. Als u de subsidie Groene daken krijgt, betekent dit niet dat u ook de juiste vergunningen krijgt. U kunt online een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket.
  • Bij een huurwoning hebt u een schriftelijk akkoord van uw verhuurder nodig.