Subsidie Groene daken

Met de subsidie Groene daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Door het grote enthousiasme is het einde van de beschikbare subsidie in zicht. Lopende en nieuwe aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

  • Het groene dak dat u wilt aanleggen is minimaal 15 m².
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven.
  • Ga via het stappenplan Bouwen en verbouwen na of u een vergunning nodig hebt en of het dak voldoet aan bouwregelgeving
  • De aanleg en het onderhoud worden zorgvuldig uitgevoerd.
  • U legt het groene dak pas aan nadat u bericht van ons hebt gekregen.
  • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden nadat u bericht van ons hebt gekregen.
  • U hebt de juiste vergunningen voordat u het groene dak gaat aanleggen. Als u de subsidie Groene daken krijgt, betekent dit niet dat u ook de juiste vergunningen krijgt. U kunt online een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket.
  • Bij een huurwoning hebt u een schriftelijk akkoord van uw verhuurder nodig.
  • U ontvangt het subsidiebedrag na het aanleggen van uw groene dak.
  • De subsidie kan niet worden aangevraagd in combinatie met andere financiële bijdragen vanuit de gemeente voor de aanleg van een groen dak.