Subsidie Groene Daken

Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Vanaf 1 januari 2021 kan er weer subsidie worden aangevraagd voor het aanleggen van een groen dak.

Voorwaarden

  • Het groene dak dat u wilt aanleggen is minimaal 15 m².
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven.
  • Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak is in overeenstemming met de bouwregelgeving van de rijksoverheid.
  • De aanleg en het onderhoud worden zorgvuldig uitgevoerd.
  • U legt het groene dak binnen 6 maanden nadat u bericht hebt gekregen dat u recht hebt op de subsidie aan.
  • U hebt de juiste vergunningen voordat u het groene dak gaat aanleggen. Als u de subsidie Groene Daken krijgt, betekent dit niet dat u ook de juiste vergunningen krijgt. U kunt online een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket.
  • Bij een huurwoning hebt u een schriftelijk akkoord van uw verhuurder nodig.
  • U ontvangt het subsidiebedrag na het aanleggen van uw groene dak.
  • De subsidie kan niet worden aangevraagd in combinatie met andere financiële bijdragen vanuit de gemeente voor de aanleg van een groen dak.