Steden bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Vanaf 2025 kunnen alleen schone vervoermiddelen voor goederenvervoer de binnenstad van Leiden nog in. Dan is de invoering van de zero emissiezone een feit. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Op deze pagina vindt  u informatie over hoe u uw bedrijf goed kunt voorbereiden op de Zero Emissie Stadsdistributie.

Bevoorrading van winkels, horeca en andere ondernemingen zal vanaf 2025 gedaan moeten worden met bijvoorbeeld elektrisch vervoer. Tegelijkertijd moet vervoer slimmer en liefst ook kleinschaliger gaan worden. Dit kan onder andere door het bundelen van leveringen. Niet alleen over de weg, maar ook zero emissie vervoer over water is een optie. De gemeente Leiden werkt er hard aan om de benodigde laadinfrastructuur en bijbehorende laad- en losplaatsen in te richten.

Waarom voeren we de zero emissiezone in?

Het doel van Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) is minder vervoersbewegingen, een schonere lucht en betere bereikbaarheid. Dat is goed voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de (binnen)stad. En daar heeft iedereen baat bij. Een derde van de CO2-uitstoot komt van vervoer. Door deel te nemen aan ZES dragen we bij aan het behalen van de klimaatdoelen.

Leiden heeft in 2019 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Samen met meer dan 40 andere gemeentes zijn we ‘op weg naar zes’. Op 9 december 2020 hebben gemeente en zeven brancheorganisaties het Convenant Stedelijke Distributie 071 ondertekend. Deze brancheorganisaties zijn: Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, VNO NCW Rijnland, Horeca Nederland afdeling Leiden, Centrummanagement Leiden en Stichting Ondernemend Leiden.

Lokale maatregelen

Stimuleringsmaatregelen

Voor ondernemers zijn onderstaande subsidies en regelingen beschikbaar.

Lokale initiatieven

In Leiden zijn er al verschillende partijen die met elektrische vrachtauto’s, op de (bak)fiets of per boot pakjes, goederen en afval de stad in en uit brengen. Maak gebruik van deze bestaande initiatieven en neem een kijkje op hun websites.

Gemeentelijke initiatieven

De gemeente zelf zet ook stappen om de eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Meer informatie en contact

Hebt u vragen over zero emissie stadsdistributie? Neem dan contact op met uw ondernemersvereniging of met de gemeente via het contactformulier of bel met telefoonnummer 14 071.