Steden bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Leiden gaat bevoorraden zonder uitstoot door vracht- en bestelverkeer, om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Vanaf 2025 mogen alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het Stationspleingebied van Leiden in. 

Vanaf 2025 krijgt Leiden als één van de ongeveer 40 gemeenten in Nederland een zero emissiezone voor vrachtvervoer. Voor bestaande vracht- en bestelwagens (waar ook klussenbussen onder vallen) geldt een overgangsperiode tot maximaal 2030.

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente Leiden gaan de komende jaren samen met ondernemers en vervoerders op zoek naar duurzame oplossingen voor goederenvervoer. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u uw bedrijf goed kunt voorbereiden op de Zero Emissie Stadsdistributie.

Waarom gaan we dit doen?

Nederland probeert in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Leiden omarmt dit doel. In Leiden komt een derde van de uitstoot van roet van vrachtvervoer. Een manier om hier iets aan te doen, is inzetten op Zero Emissie Stadsdistributie (ZES): bevoorraden zonder uitstoot door vracht- en bestelverkeer. Hiermee zorgen we voor schonere lucht, minder vervoersbewegingen en blijft de binnenstad goed bereikbaar. Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, groene en economisch gezonde binnenstad.

Stimuleringsmaatregelen

Om ondernemers te helpen om in 2025 klaar te zijn voor de zero emissiezone zijn er de volgende subsidies en regelingen.

Lokale maatregelen

Lokale initiatieven

Er zijn in Leiden al verschillende partijen actief die mooie, nieuwe ideeën hebben ontwikkeld om het goederenvervoer in de binnenstad slimmer, schoner en sneller te organiseren. Voor al deze nieuwe ketenoplossingen geldt dat de nieuwe slimme logistiek efficiënt is en geld bespaart. Deze partijen gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw onderneming te verkennen. Neem eens een kijkje op hun websites. Wilt u een lokaal initiatief aanmelden? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Gemeentelijke initiatieven

De gemeente zelf zet ook stappen om de eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Convenant

Leiden heeft in 2019 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Samen met meer dan 40 andere gemeentes zijn we ‘op weg naar zes’. Op 9 december 2020 hebben gemeente en zeven brancheorganisaties het Convenant Stedelijke Distributie 071 ondertekend. Deze brancheorganisaties zijn: Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, VNO NCW Rijnland, Horeca Nederland afdeling Leiden, Centrummanagement Leiden en Stichting Ondernemend Leiden.

Meer informatie en contact

Hebt u vragen over zero emissie stadsdistributie? Neem dan contact op met Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden of met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.