Steden bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Vanaf 1 januari 2025 stelt Leiden een zero-emissiezone in voor vracht- en bestelauto’s. Om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, zodat het er prettig wonen en winkelen is. Vanaf dan mogen vracht- en bestelauto’s voor goederenvervoer alleen de zone inrijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten.

Op weg naar Zero Emissie Stadsdistributie (ZES)

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente Leiden gaan de komende jaren samen met ondernemers en vervoerders op zoek naar duurzame oplossingen voor goederenvervoer. Op deze pagina en de pagina's die daarbij horen, vindt u informatie over hoe u uw bedrijf goed kunt voorbereiden op de Zero Emissie Stadsdistributie (ZES).

Wat is de zero-emissiezone en wat betekent dit voor ondernemers?

De zero-emissiezone is een gebied waar zakelijke bestel- en vrachtauto’s alleen mogen inrijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Lees meer op de pagina Zero-emissiezone en bekijk wat dit voor u betekent.

Hulp bij de overstap naar zero-emissie

Wilt u als ondernemer in 2025 klaar zijn voor de zero emissiezone? Kijk welke hulp en advies u hierbij kunt krijgen

Convenant met stadspartners

Leiden heeft in 2019 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Samen met meer dan 40 andere gemeentes zijn we ‘op weg naar zes’.

Eind 2020 hebben de gemeente Leiden en zeven brancheorganisaties het Convenant Stedelijke Distributie 071 ondertekend. In het convenant zijn zowel grote als kleine bedrijven en zzp’ers vertegenwoordigd. De volgende organisaties hebben samen met de gemeente Leiden het Convenant Stedelijke Distributie071 ondertekend. Zij geven daarmee aan dat zij de invoering van de zero-emissiezone ondersteunen:

 • Centrummanagement Leiden
 • Evofenedex
 • TLN
 • Ondernemend Leiden
 • Techniek Nederland
 • VNO-NCW Rijnland
 • Horeca Nederland afdeling Leiden

Bedrijfsvoering gemeente

De gemeente zelf zet ook stappen om de eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken.

 • Zero-emissie stadsdistributie is onderdeel van de inkoopvoorwaarden en aanbestedingen.
 • Het contract voor de gemeentelijke afvalinzameling gaat uit van zero-emissie en circulair.
 • Waar mogelijk worden gemeentelijke voertuigen vervangen door elektrische voertuigen als deze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Alle veegwagens van de gemeente Leiden zijn al elektrisch.
 • Alle bladblazers zijn elektrisch.
 • De gemeente stimuleert in overleg met haar partners dat bouwlogistiek zoveel mogelijk zero-emissie is.

Meer informatie en contact

Meer weten over de zero emissie stadsdistributie? Kijk dan op Doe het zero.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden of met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.