Verbeteren kades

De kades in Leiden worden de komende jaren aangepakt. Het gaat in totaal om 13 kilometer op 114 locaties. De kades die er het slechtst aan toe zijn komen het eerst aan de beurt. Als een stuk kade klaar is, zijn de bijbehorende bomen aan de beurt. Zij krijgen meer plek om te groeien, waardoor de bomen een grotere bijdrage kunnen gaan leveren aan de verkoeling in de binnenstad.

Wat is er aan de hand?

De kades in Leiden hebben een L-wand. Deze L-wand is van beton. Aan het einde van zo’n betonnen L-wand zit een houten achterschot. Dit schot houdt het zand onder de weg vast. De houten schotten zijn 40 jaar oud. De schotten zijn op verschillende plekken rot. Daardoor kan er zand uit spoelen. Dit kan leiden tot gaten in de weg. Daarom wordt er voor de kade een nieuw schot geplaatst.

Deze werkzaamheden gebeuren voornamelijk vanaf het water.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de kant van het water wordt een stalen scherm gezet. De ruimte die ontstaat tussen het stalen scherm en het schot daar weer achter, wordt opgevuld met een licht opvulmateriaal. Op deze manier kan er geen zuurstof bij de palen komen. Omdat deze constructie dan waterdicht is, wordt er in de bak een buis met gaatjes (een zogenoemde drain) geplaatst, die in verbinding staat met de gracht. Dit zorgt ervoor dat er in de bak niet teveel of te weinig grondwater aanwezig is.

Verbetering voor bomen

Na afronden van het herstelwerk werken we nog aan de groeiplaatsen van bomen. Deze krijgen een betere plek om te groeien en bloeien.

Hiervoor wordt de bodem direct rondom de bomen verwijderd en vervangen door goede bomengrond. Waar mogelijk worden de boomspiegels ook vergroot. Ook wordt onder de verharding boomgranulaat aangebracht.

Het verbeteren van de groeiplaatsen is om twee redenen nodig. De huidige groeiplaatsen zijn vaak klein waardoor de bomen bij de kades niet tot volle wasdom komen. Door de groeiplaats te verbeteren kunnen de bomen meer bijdragen aan verkoeling. Daarnaast kan de boom betere wortels aanleggen, waardoor deze steviger staat en de wortels minder snel in de weg zitten.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.