Rhijnvreugd

Op het terrein van Rhijnvreugd, aan het begin van de Hoge Rijndijk, ter hoogte van de Willem van de Madeweg, staan verouderde bedrijfsgebouwen en verouderde woningen. De gemeente wil deze plek, langs rijksweg A4 en tussen de Hoge Rijndijk en de Oude Rijn, ontwikkelen tot een woongebied. Het plan voor Rhijnvreugd bestaat uit het bouwen van huurappartementen en grondgebonden woningen. Deze ontwikkeling valt samen met de wens van het bedrijf Verhagen aan de Hoge Rijndijk om uit te breiden. Ook wordt de verkeerssituatie van het kruispunt verbeterd.

 

Afbeelding van het gebied Rhijnvreugd

Nieuwe fase

Het plan om van deze plek een woongebied te maken, begon met de aankoop van de 6 verouderde woningen in 2018 door de gemeente. Voor Rhijnvreugd begint nu een volgende fase. Om het gebied Rhijnvreugd te gaan ontwikkelen, heeft het college van burgemeester en wethouders in april 2023 besloten om een overeenkomst te sluiten met ontwikkelaar Vink en het Leidse bedrijf Verhagen. Het college wil de gronden en het gebouw aan de Hoge Rijndijk 352 kopen en aan de gemeenteraad voorstellen het krediet hiervoor te geven en een grondexploitatie te openen.

Plan Rhijnvreugd

Het nieuwbouwproject bestaat uit maximaal 75 woningen, waarvan 30 sociale en 30 middeldure huurappartementen en 15 eengezinswoningen. Dit betekent een woonprogramma dat voor 40% bestaat uit sociale huurwoningen. Portaal en Vink hebben hiervoor in 2019 een intentieovereenkomst gesloten voor de bouw van 30 sociale huurwoningen.

De Hoge Rijndijk is een toegangsweg van Leiden. De gemeente wil ook de verkeerssituatie van het kruispunt verbeteren.

Ontwerp en bestemmingsplan

Met de getekende overeenkomsten kunnen we nu de volgende stappen zetten. Voordat we een voorlopig ontwerp en een ontwerpbestemmingsplan kunnen presenteren, moeten de ontwerpen van de gebouwen verder worden uitgewerkt. Naar verwachting kan eind 2023 een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Bijeenkomst

Op 18 april 2023 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst werden de schetsontwerpen bekeken en vragen gesteld. Bij de bijeenkomst waren, naast de medewerkers van de gemeente, ook medewerkers van het bedrijf Verhagen en het bouw- en ontwikkelbedrijf Vink aanwezig. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er vragen- en opmerkingenkaarten ingevuld. Deze vragen en opmerkingen zijn in een tweekolommenstuk gezet met daarbij een reactie. De volgende stukken zijn op te vragen per e-mail naar c.fallaux@leiden.nl of m.groenendijk@leiden.nl.

  • Voorgenomen plan Verhagen
  • Impressies Vink
  • Proces planning
  • Verslag informatiebijeenkomst Rhijnvreugd 18-04-2023
  • Twee kolommenstuk behorend bij de informatiebijeenkomst Rhijnvreugd
  • Rhijnvreugd aansluiting op het kruispunt Hoge Rijndijk – Willem van der Madeweg

Na de zomervakantie zal in het derde of vierde kwartaal van 2023 een tweede bijeenkomst georganiseerd worden.

Stand van zaken

Volgens planning start de bouw in het voorjaar van 2025. Het verkeersproject start anderhalf jaar later, afhankelijk van of er beroep en bezwaar wordt ingediend. Als dat het geval is, zal het verkeersproject later starten.

Nota van Uitgangspunten

In de zomer van 2018 is een informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen en ideeën voor de plannen aan de omgeving te presenteren en om vragen, reacties en aandachtspunten uit de buurt op te halen. De reacties zijn gebruikt bij het maken van de Nota van Uitgangspunten, die in oktober 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld (zie de raadsvergadering en de documenten bij vergaderpunt 19/RV 19.0088). De Nota van Uitgangspunten (NvU) geeft richtlijnen waaraan de bouwplannen moeten voldoen. Deze nota is de basis voor verdere planontwikkeling en voor het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.