Rhijnvreugd

Op het terrein van Rhijnvreugd, aan het begin van de Hoge Rijndijk, ter hoogte van de Willem van de Madeweg, staan verouderde bedrijfsgebouwen. Er zijn plannen om deze plek, langs rijksweg A4 en tussen de Hoge Rijndijk en de Oude Rijn, te ontwikkelen tot een woongebied. Het plan voor Rhijnvreugd bestaat uit het bouwen van huurappartementen en grondgebonden woningen. Deze ontwikkeling valt samen met de wens van het bedrijf Verhagen aan de Hoge Rijndijk om uit te breiden.

Afbeelding van het gebied Rhijnvreugd

Nota van Uitgangspunten

In de zomer van 2018 is een informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen en ideeën voor de plannen aan de omgeving te presenteren en om vragen, reacties en aandachtspunten uit de buurt op te halen. De reacties zijn gebruikt bij het maken van de Nota van Uitgangspunten, die in oktober 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld (zie de raadsvergadering en de documenten bij vergaderpunt 19/RV 19.0088). In de Nota van Uitgangspunten (NvU) staat in hoofdlijnen waaraan de bouwplannen moeten voldoen. Deze nota geeft de uitgangspunten voor verdere planontwikkeling en voor het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Ontwerp en bestemmingsplan

Voordat we een voorlopig ontwerp en een ontwerpbestemmingsplan kunnen voorleggen, moet over een aantal zaken meer duidelijkheid zijn. Over bereikbaarheid en parkeren, maar ook naar de financiële haalbaarheid van de woningbouw moet nog verder onderzoek worden gedaan.

Wanneer deze punten genoeg duidelijk zijn, kunnen hierover ook afspraken met de betrokken partijen worden gemaakt. Daarna kan de gemeente ook werk maken van het verbeteren van de verkeerssituatie aan de Hoge Rijndijk, in samenhang met de planontwikkeling Rhijnvreugd.

Vervolg

De verwachting is dat op de hierboven genoemde punten de komende maanden genoeg vooruitgang wordt geboekt. Dan kan het ontwerptraject en de voorbereidingen voor het maken van een nieuw bestemmingsplan starten. De directe omgeving wordt daarbij betrokken, maar ook andere belanghebbenden kunnen meedoen. In deze fase zorgen de ontwikkelende partijen Vink Bouw en Verhagen B.V. ervoor dat omwonenden en belanghebbenden kunnen meedenken met de plannen. De verwachting is dat in het najaar van 2020 een bijeenkomst wordt georganiseerd om de plannen te laten zien. Buurtbewoners en belanghebbenden krijgen dan de kans om te laten weten wat ze van de plannen vinden.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.