Herontwikkeling Rivierenbuurt

Woningcorporaties Portaal en de Sleutels willen een deel van hun woningen in de Rivierenbuurt slopen. En hiervoor nieuwe woningen terugbouwen. Samen met de gemeente gaan zij onderzoeken of dit haalbaar is.

Dronefoto Rivierenbuurt
Afbeelding door Buro JP

Wat gaat er gebeuren?

In de Rivierenbuurt staan twaalf aan elkaar grenzende wooncomplexen met in totaal 260 verouderde sociale huurwoningen. Het doel is onder andere om meer nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen. Maar ook om te zorgen voor middeldure woningen. Daarnaast gaat het ook om een vernieuwing van de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij zijn ook het buurthuis Matilo en het park Matilo betrokken.

Huis van de Buurt Matilo

Het Huis van de buurt is een ontmoetingsplek voor de bewoners van de buurt en de aangrenzende wijk Roomburg. In het Huis van de buurt zijn er allerlei activiteiten. Zo kunt u er een hapje eten, een schilderworkshop volgen of een potje biljart spelen. Het buurthuis staat er ongeveer 45 jaar en is toe aan vernieuwing.

Het park Matilo

De Rivierenbuurt ligt direct aan het historische park Matilo. Midden in het park ligt een open grasveld met daaromheen wallen en wachttorens. Dit is een verwijzing naar het Romeinse fort van vroeger. Resten van het echte fort liggen nog onder de grond. De randen van het park zijn ingericht met bomen, stadstuinen en speelvoorzieningen. Sinds 2021 is het park Matilo Unesco werelderfgoed. Dit omdat het onderdeel is van de noordgrens van het Romeinse Rijk aan de Rijn.

Maken van een gebiedsvisie

Begin 2022 hebben de drie partijen een intentieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken om de haalbaarheid van sloop en nieuwbouw te onderzoeken. Om uiteindelijk te komen tot een gewenste en gezamenlijke nieuwe ontwikkeling van het gebied.

Na het sluiten van deze overeenkomst is het proces gestart om een gebiedsvisie op te stellen. In de gebiedsvisie staan de nieuwe kaders en uitgangspunten waarbinnen de corporaties hun bouwplannen kunnen ontwikkelen. De gebiedsvisie maakt het mogelijk om de buurt opnieuw te ontwikkelen en draagt bij aan de wensen van Leiden.

Participeren met de omgeving

Om deze gebiedsvisie te maken, starten de gemeente en de woningbouwcorporaties een participatietraject. Bewoners en gebruikers in de wijk kunnen meedoen aan allerlei activiteiten en hun wensen en ideeën aangeven.

Het participatietraject is gestart in het derde kwartaal van 2022.

Ook in het proces

Corporaties werken samen met hun huurders aan een sociaal plan voor de nieuwe bouwplannen. Dit loopt naast het proces voor het opstellen van de gebiedsvisie en de participatie daarover.

Het proces voor de nieuwe bouwplannen van de woningcorporaties begint nadat er een besluit ligt over de gebiedsvisie. In overleg met de gemeente starten de corporaties hier halverwege 2023 mee. Op de website van alle partijen kunt u de meest recente informatie vinden. Deze wordt tijdens het project regelmatig bijgewerkt.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
U kunt ook contact opnemen met het projectteam via HerontwikkelingRivierenbuurt@leiden.nl.

  • Resultaat meedenkmaand Herontwikkeling Rivierenbuurt online

    Alle documenten over de participatie van de Herontwikkeling Rivierenbuurt staan online op de website Bureau Bewonerszaken.

    Lees meer