Herontwikkeling Rivierenbuurt

Woningcorporaties Portaal en de Sleutels onderzoeken de mogelijkheden van het slopen van een deel van hun woningen in de Rivierenbuurt. Met de mogelijkheid om hiervoor nieuwe woningen terug te bouwen.

Dronefoto Rivierenbuurt
Afbeelding door Buro JP

Wat gaat er gebeuren?

In de Rivierenbuurt staan twaalf aan elkaar grenzende wooncomplexen met in totaal 260 verouderde sociale huurwoningen. Het doel is onder andere om meer nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen. Maar ook om te zorgen voor middeldure woningen. Daarnaast gaat het ook om een vernieuwing van de inrichting van de openbare ruimte. 

Het park Matilo

De Rivierenbuurt ligt direct aan het historische park Matilo. Midden in het park ligt een open grasveld met daaromheen wallen en wachttorens. Dit is een verwijzing naar het Romeinse fort van vroeger. Resten van het echte fort liggen nog onder de grond. De randen van het park zijn ingericht met bomen, stadstuinen en speelvoorzieningen. Sinds 2021 is het park Matilo Unesco werelderfgoed. Dit omdat het onderdeel is van de noordgrens van het Romeinse Rijk aan de Rijn.

Participeren met de omgeving

De gebiedsvisie is gereed. Om deze te maken is er een participatietraject gestart waar bewoners en gebruikers in de wijk mee konden doen aan allerlei activiteiten. Hier konden zij hun wensen en ideeën aangeven. De uitkomsten van dit participatietraject zijn verwerkt in de gebiedsvisie, deze is terug te vinden op de DoeMee pagina.

Kaders herontwikkeling Rivierenbuurt

De gemeente heeft samen met woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels de gebiedsvisie Rivierenbuurt opgesteld. Tijdens het participatietraject over de gebiedsvisie hebben bewoners en belanghebbende hun wensen en ideeën gegeven voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt. Op basis van de gebiedsvisie heeft de gemeente een aantal hoofdzaken benoemd die meegenomen worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Het college van burgemeester en wethouders legt deze kaders ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting is de commissie SO ‘inspreken en horen’ op 25 januari en de commissie ‘behandelen’ op 15 februari. Vervolgens is vaststelling bij de gemeenteraad op 7 maart.

Het besluit van de corporaties of zij doorgaan met de voorgestelde ontwikkeling verwachten wij medio 2024.

Ook in het proces

Corporaties werken samen met hun huurders aan een sociaal plan voor de nieuwe bouwplannen.

Het proces voor de nieuwe bouwplannen van de woningcorporaties begint nadat er een besluit ligt over de Kaders herontwikkeling Rivierenbuurt. Op de website van alle partijen kunt u de meest recente informatie vinden. Deze wordt tijdens het project regelmatig bijgewerkt.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
U kunt ook contact opnemen met het projectteam via HerontwikkelingRivierenbuurt@leiden.nl.