Prinsessenbuurt

Woningcorporatie de Sleutels heeft aangegeven haar woningen in de Prinsessenbuurt te willen vernieuwen. Daarom wordt voor dit deel van de Prinsessenbuurt een Nota van Uitgangspunt gemaakt door de gemeente. De woningnood binnen gemeente Leiden is groot en dat betekent dat wanneer er gesloopt wordt er ook gekeken wordt naar het toevoegen van meer woningen. De onderzoeken hiervoor zijn begonnen.

De Sleutels en ontwikkelaar BPD werken, samen met de gemeente, aan een voorlopig ontwikkelplan over de toekomst van de buurt. In dit plan zullen onder andere afspraken over bouwen, parkeren, groen en speelruimte staan. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle informatie over dit project.

Luchtfoto Prinsessenbuurt aangegeven met rode lijn

Nota van Uitgangspunten

De gemeente Leiden legt in een Nota van Uitgangspunten vast aan welke regels het ontwikkelplan van de woningcorporatie en de ontwikkelaar moet voldoen. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoogte, uitstraling of het toevoegen van groen. De Nota van Uitgangspunten ligt nog niet vast.

Participatie

De gemeente vindt het belangrijk dat de Prinsessenbuurt een plek blijft waar mensen  zich thuis voelen. Bewoners en omwonenden zijn daarom gevraagd mee te denken over de plannen. In de komende periode worden er drie participatieavond georganiseerd waar iedereen welkom is.  Aanmelden vooraf is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

U bent welkom op onderstaande data:

 1e bijeenkomst

Datum: woensdag 19 april 2023

Locatie: Het clubhuis van speeltuin Noorderkwartier, Anna van Saksenstraat 8

Tijdstip: van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Wethouder Julius Terpstra start de avond met een welkomstwoord. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen en aandachtspunten aan ons meegeven.

2e bijeenkomst

Datum: dinsdag 9 mei 2023

Locatie: Het clubhuis van speeltuin Noorderkwartier, Anna van Saksenstraat 8

Tijdstip: van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Ook tijdens deze avond krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen en aandachtspunten aan ons mee te geven.

3e bijeenkomst

Datum: donderdag 25 mei 2023

Locatie: Het clubhuis van speeltuin Noorderkwartier, Anna van Saksenstraat 8

Tijdstip: van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Tijdens de laatste bijeenkomst komen wij met een reactie op uw vragen en ideeën. Wij koppelen aan u terug wat wij met uw aandachtspunten hebben gedaan, waarom wel of waarom we deze niet mee kunnen nemen.

Denk en Doe Mee

Vanaf 19 april kunt u ook reageren via op doemee.leiden.nl. Via dit platform kunt u reageren op stellingen en meedenken over de toekomstige plannen.

Contact

Hebt u vragen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.