Prinsessenbuurt

Woningcorporatie de Sleutels heeft aangegeven haar woningen in de Prinsessenbuurt te willen vernieuwen. Daarom wordt voor dit deel van de Prinsessenbuurt een Nota van Uitgangspunt gemaakt door de gemeente. De woningnood binnen gemeente Leiden is groot en dat betekent dat wanneer er gesloopt wordt er ook gekeken wordt naar het toevoegen van meer woningen. De onderzoeken hiervoor zijn begonnen.

De Sleutels en ontwikkelaar BPD werken, samen met de gemeente, aan een voorlopig ontwikkelplan over de toekomst van de buurt. In dit plan zullen onder andere afspraken over bouwen, parkeren, groen en speelruimte staan. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle informatie over dit project.

Luchtfoto Prinsessenbuurt aangegeven met rode lijn

Nota van Uitgangspunten

De gemeente Leiden legt in een Nota van Uitgangspunten vast aan welke regels het ontwikkelplan van de woningcorporatie en de ontwikkelaar moet voldoen. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoogte, uitstraling of het toevoegen van groen. De Nota van Uitgangspunten ligt nog niet vast.

Contact

Hebt u vragen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.