LEAD

LEAD is het plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van het verouderde KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta. In de torens komen ongeveer 580 koop- en (sociale) huurwoningen, waarvan 434 huurwoningen en 146 koopwoningen. Ook is er ruimte voor een aantal commerciële en maatschappelijke functies en komt er een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

Een 'visual' van hoe de gebouwen er straks uit kunnen gaan zien. Ook zijn er paden, wandelende mensen en bomen afgebeeld.
Een voorbeeld van hoe de gebouwen er straks uit kunnen gaan zien.

Het idee voor het plan komt van projectontwikkelingsbedrijf RED Company B.V. De gemeente zorgt ervoor dat tijdens de uitwerking van de plannen de verschillende belangen van omwonenden, woningzoekenden, ondernemers en gebruikers in balans blijven.

Vastgestelde stukken gecoördineerde besluitvorming LEAD

De gemeenteraad van Leiden heeft op 24 juni 2021 het bestemmingsplan LEAD gewijzigd vastgesteld. Ook zijn besluiten genomen over de twee gecoördineerde omgevingsvergunningen (besluitdatum 1 juli 2021) en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder (besluitdatum 11 mei 2021).

Een wettelijke uitspraak rondom het bestemmingsplan wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022.

Bestemmingsplan LEAD

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Coördinatieregeling

  Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van het verzoek van de ontwikkelaar besloten om voor de woningbouwontwikkeling LEAD de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Deze regeling maakt het mogelijk om...

  Lees meer
 • Participatieverslag februari-april

  Van februari tot april 2020 organiseerde projectontwikkelaar Red Company diverse activiteiten over onderzoeken en de uitwerking van de plannen voor LEAD: een bijeenkomst van de plangroep, een informatiemarkt, webinars, een enquête en overleggen met personen en...

  Lees meer
 • Verkeersonderzoek

  De afgelopen maanden voerde de gemeente Leiden een verkeersonderzoek uit voor LEAD. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzoek gedaan naar de impact van het verkeer op de omliggende wijk. De belangrijkste conclusie van het verkeersonderzoek is dat de toegang...

  Lees meer