LEAD

LEAD is het plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van het verouderde KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta. In de torens komen ongeveer 580 koop- en (sociale) huurwoningen, waarvan 434 huurwoningen en 146 koopwoningen. Ook is er ruimte voor een aantal commerciële en maatschappelijke functies en komt er een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

Een 'visual' van hoe de gebouwen er straks uit kunnen gaan zien. Ook zijn er paden, wandelende mensen en bomen afgebeeld.
Een voorbeeld van hoe de gebouwen er straks uit kunnen gaan zien.

Het idee voor het plan komt van projectontwikkelingsbedrijf RED Company B.V. De gemeente zorgt ervoor dat tijdens de uitwerking van de plannen de verschillende belangen van omwonenden, woningzoekenden, ondernemers en gebruikers in balans blijven.

Vastgestelde stukken gecoördineerde besluitvorming LEAD

Op 22 maart 2023 is bestemmingsplan LEAD onherroepelijk geworden door de uitspraak Raad van State.

RED Company, projectontwikkelaar van LEAD, gaat de komende maanden aan de slag om de grond bouwrijp te maken. Dit betekent dat er kabels en leidingen verlegd worden en de bouw van de woningen wordt voorbereid. Via werkgroepen gaat de projectontwikkelaar de omgeving betrekken om mee te denken over veilige afwikkeling van bouwverkeer en verkeersveiligheid.

Bestemmingsplan LEAD

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Ontwikkeling LEAD definitief door uitspraak Raad van State

    De Raad van State heeft woensdag 22 maart 2023 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan LEAD. De uitspraak is: alle beroepen worden ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan LEAD onherroepelijk vastgesteld.

    Lees meer