Kaasmarkt

De gemeente wil van de Kaasmarkt een aantrekkelijker plein maken. Nu is het een vol en grijs parkeerplein aan de Oude Rijn in de binnenstad van Leiden.

De gemeente wil beter gebruikmaken van de ruimte en maakt plannen voor de herinrichting van het plein.

Inrichting van het plein

Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp:

  • zoveel mogelijk behoud van bomen op het plein
  • behoud van parkeerplaatsen voor vergunninghouders en invaliden

Eind 2018 neemt de gemeente een definitief besluit over de herinrichting.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 

  • Kaderbesluit ingetrokken

    Het doel van het project Kaasmarkt is om een aantrekkelijke kwaliteitsverbetering van de Kaasmarkt te realiseren. Enerzijds door het plein opnieuw in te richten en te vergroenen, anderzijds door kleinschalige ontwikkelingen aan de randen mogelijk te maken.

    Lees meer