Kaasmarkt

De gemeente wil van de Kaasmarkt een aantrekkelijker plein maken. Nu is de Kaasmarkt nog een vol en grijs parkeerplein aan de Oude Rijn. Voor de toekomst wil de gemeente het plein opnieuw inrichten.

Naast het opnieuw inrichten van het plein en het vergroenen ervan, wil de gemeente aan de randen van het plein kleinschalige woningbouw mogelijk maken.

Luchtfoto Kaasmarkt met rood kader om projectdeel
Luchtfoto Kaasmarkt

Inrichting van het plein

Het plein wordt opnieuw ingericht. Hiervoor wordt een nieuw ontwerp gemaakt. De gemeente start daarmee als er een beslissing is genomen over het parkeren op de Kaasmarkt. Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe parkeervisie en de plannen voor een autoluwe binnenstad, gaan we verder met het ontwerp. Naar verwachting is dit in het najaar van 2019.

De Kaasmarkt blijft een stadsplein. Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp zijn het zo veel mogelijk vergroenen van het plein en het behoud van zo veel mogelijk bomen.

Woningbouw

De gemeente wil een aantal woningbouwontwikkelingen mogelijk maken aan de randen van de Kaasmarkt. Het gaat om de volgende locaties:

  • Zuidzijde Kaasmarkt/hoek Middelweg. Aan de zuidkant van de Kaasmarkt staat een muur met daarachter een onbebouwd privé-(parkeer)terrein. Hier heeft eerder bebouwing gestaan en de wens is om daar weer bebouwing terug te brengen.
  • Koppenhinksteeg nr. 8-10. Op de hoek van de Kaasmarkt en de Koppenhinksteeg kan woningbouw gerealiseerd worden. Nu de Kaasmarkt onbebouwd blijft bij voorkeur met een prominente hoekgevel.
  • Oude Rijn. Er is nu een grote brede ruimte aan de Rijn (vol geparkeerde auto’s) die je naar de pleinruimte van de Kaasmarkt leidt. Hier heeft tot in de 20e eeuw bebouwing gestaan. De gemeente wil hier opnieuw woningbouw mogelijk maken.

Hoe de verschillende plannen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend.

Participatie

Eind 2016 is er een klankbordgroep gevormd waarin verschillende belanghebbenden zijn vertegenwoordigd: omwonenden, wijkvereniging Pancras-west, wijkvereniging Maredorp, ondernemers aan de Kaasmarkt, gebruikers van de Kaasmarktschool en de Historische Vereniging Oud Leiden.

De leden van de klankbordgroep hebben onder andere hun mening en ideeën kunnen geven over de toekomstige inrichting van het plein, het groen en parkeren.

Kaasmarktschool

De Kaasmarktschool is een gemeentelijk monument en is eigendom van de gemeente. Het gebouw staat op de gemeentelijke verkooplijst.

Op dit moment is de Kaasmarktschool in gebruik als werkplaatsengebouw voor kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, theater, muziek, dans en mode. Ook wordt in de voormalige gymzaal van de school gesport.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.