Kaasmarkt

De gemeente wil van de Kaasmarkt een aantrekkelijk plein maken. Nu is deze plek aan de Oude Rijn nog een vol en grijs parkeerplein. We willen het plein opnieuw inrichten, het groener maken en aan de randen van het plein op kleine schaal woningbouw mogelijk maken.

Luchtfoto Kaasmarkt met rood kader om projectdeel
Luchtfoto Kaasmarkt

Inrichting van het plein

Het plein wordt opnieuw ingericht. Hiervoor wordt een nieuw ontwerp gemaakt. De gemeente start daarmee nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de kaders: het wel of niet bouwen langs de Oude Rijn, het parkeren en het groen. Naar verwachting start het onderwerpproces in de tweede helft van 2021.

De Kaasmarkt blijft een stadsplein. We maken de historische lijnen weer zichtbaar en de verschillende ruimtes op het plein weer ‘leesbaar’ en vanzelfsprekend. De kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte wordt hoog.

Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp zijn het zo veel mogelijk vergroenen van het plein en het behoud van zo veel mogelijk bomen.

Woningbouw

De gemeente wil op een aantal plekken aan de randen van de Kaasmarkt woningbouw mogelijk maken. Het gaat om de volgende plekken:

  • Zuidzijde Kaasmarkt/hoek Middelweg. Aan de zuidkant van de Kaasmarkt staat een muur met daarachter een onbebouwd privé-(parkeer)terrein. Hier heeft eerder bebouwing gestaan en de wens is om daar weer bebouwing terug te brengen.
  • Koppenhinksteeg nr. 8-10. Op de hoek van de Kaasmarkt en de Koppenhinksteeg kan woningbouw gerealiseerd worden. Bij voorkeur met een prominente hoekgevel.
  • Oude Rijn. Op de grote brede ruimte aan de Rijn heeft tot in de 20e eeuw bebouwing gestaan. Een van de scenario’s is om hier opnieuw woningbouw mogelijk maken.

Hoe de verschillende plannen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend.

Participatie

Eind 2016 is er een klankbordgroep gevormd waarin verschillende belanghebbenden zijn vertegenwoordigd: omwonenden, wijkvereniging Pancras-west, wijkvereniging Maredorp, ondernemers aan de Kaasmarkt, gebruikers van de Kaasmarktschool en de Historische Vereniging Oud Leiden.

De leden van de klankbordgroep hebben onder andere hun mening en ideeën kunnen geven over de toekomstige inrichting van het plein, het groen en parkeren.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.