P.J. Blokhof

Initiatiefnemer FSD wil op de hoek van de Hoge Rijndijk 5 en de P.J. Blokstraat woningen bouwen in de vorm van een groen hof, met aandacht voor de cultuurhistorische waarden van dit stukje Leiden.

In de P.J. Blokstraat staat een bedrijfshal van Europcar en een pompstation dat grenst aan de Hoge Rijndijk. Ontwikkelaar FSD heeft een plan ingediend om woningen te bouwen op deze plek. Dit plan is in augustus 2020 goedgekeurd door de gemeente Leiden. De vraag naar nieuwe woningen is groot in Leiden. Met het maken van woningen op de plek van deze bedrijfshal wordt een bijdrage geleverd aan deze vraag. 

Plannen P.J. Blokhof

Er worden ongeveer 37 woningen gebouwd: koopwoningen in de vorm van een hof en een blok sociale huurwoningen (30% van het totale aantal woningen). De woningen verschillen in grootte van 48 m2 tot 166 m2. Er komt een garage voor zowel de auto’s voor (een deel van) de toekomstige bewoners als de auto’s van Europcar. Het nieuwe kantoor van Europcar wordt kleiner dan het kantoor dat er nu staat. Het pompstation blijft voorlopig staan.

Luchtfoto van het gebied waar het P.J. Blokhof komt

Nota van Uitgangspunten

In september 2021 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast. Hierin zijn de randvoorwaarden van het project opgenomen. Aan de Nota van Uitgangspunten is een uitgebreid participatietraject met bewoners en ondernemers uit de buurt voorafgegaan.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.