P.J. Blokhof

Initiatiefnemer FSD wil op de hoek van de Hoge Rijndijk 5 en de P.J. Blokstraat woningen bouwen in een groene hofstructuur, met aandacht voor de cultuurhistorische waarden van dit stukje Leiden.

Plannen P.J. Blokhof

De in totaal 30 tot 40 eengezinswoningen in houtbouw, wisselen in grootte van 48 m2 tot 126 m2. Tenminste 30% hiervan is bestemd voor de sociale verhuur. Daarnaast wordt een parkeerplaats op eigen terrein gemaakt. Op de plek van de voormalige garage aan de Hoge Rijndijk komt een bedrijfsruimte van Europcar.
 

Luchtfoto van het gebied waar het P.J. Blokhof komt

Nota van Uitgangspunten

In september 2021 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast. Hierin zijn de randvoorwaarden van het project opgenomen. Aan de Nota van Uitgangspunten is een uitgebreid participatietraject met bewoners en ondernemers uit de buurt voorafgegaan.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.