P.J. Blokhof

Er zijn plannen om op het perceel op de hoek van de Hoge Rijndijk 5 en de P.J. Blokstraat zo'n 37 woningen rond binnentuinen te bouwen. Een initiatiefnemer heeft zich met dit plan bij de gemeente gemeld.

Plannen P.J. Blokhof

De initiatiefnemer wil op deze plek woningen bouwen in een groene hofstructuur. Van de in totaal zo’n 37 woningen zijn 11 sociale huurwoningen. De woningen wisselen in grootte van 48 m2 tot 148 m2. Daarnaast wil hij een parkeerplaats op eigen terrein maken.

Het Shell station blijft staan op deze locatie. Ook het kantoor van Europcar krijgt een plek.

Nota van Uitgangspunten

De gemeente en de initiatiefnemer hebben een intentieovereenkomst gesloten. De gemeente werkt nu toe naar een Nota van Uitgangspunten. Hierin worden de randvoorwaarden van het project opgenomen. Begin 2021 start hiervoor een participatietraject.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.