Gebiedsaanpak warmtetransitie

In 2050 is elke wijk in Leiden aardgasvrij. We schakelen om van aardgas naar schonere energie voor het verwarmen van huizen en gebouwen. We willen de CO2-uitstoot verminderen om (verdere) klimaatverandering tegen te gaan. Voordat het zover is, moeten er nog veel stappen gezet worden. Samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, warmtebedrijven en andere overheden werkt de gemeente aan een plan per wijk: een wijkuitvoeringsplan. Daarin staat hoe de wijk in 2050 bijna geen CO2 meer uitstoot.

  Samen naar wijken met schonere energie

  De gemeente Leiden heeft in 2022 een Transitievisie warmte 2022-2026  geschreven. Daarin staat hoe, wanneer en met welke warmteoplossingen de stad aardgasvrij wordt. De omschakeling naar schonere energie begint met energiebesparing: de energie die we niet verbruiken, hoeft ook niet (duurzaam) opgewekt te worden.  

  Warmtetransitie in de wijk

  Op de interactieve kaart is te zien welke warmteoplossing de gemeente verwacht per wijk en wanneer. Die oplossingen liggen nog niet vast en dat wil ook niet zeggen dat elke woning en gebouw op dezelfde oplossing overstapt. De invulling volgt later in de wijkuitvoeringsplannen. We starten in 5 wijken met de omschakeling. Door op uw eigen wijk te klikken, ziet u wat u op termijn kan verwachten in uw wijk.

  Multi-bronnenstrategie

  We kiezen in Leiden voor een multi-bronnenstrategie. Dat betekent dat we zowel regionale als lokale warmtebronnen willen gebruiken in plaats van aardgas.

  De 5 startwijken

  Contact

  Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de gemeente via warmtetransitie@leiden.nl of bel: 14 071.
  Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, straat of buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.