Energietransitie in Leiden

Het klimaat staat onder druk. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, oftewel CO2, belangrijk. Dat betekent onder andere het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In plaats daarvan gaan we gebruik maken van duurzame warmte -en energiebronnen, zoals restwarmte, geothermie, aquathermie, luchtwarmte en waterstof. Deze omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie wordt 'energietransitie' genoemd.

  Afbeelding Theehuis Leiden Noord

  Ook Leiden is volop bezig met de vraag: hoe zorgen we er voor dat Leiden in 2050 energieneutraal en CO2-vrij is? We doen dat op 3 manieren:

  1. Energie besparen
  2. Duurzame energie opwekken
  3. De stad aardgasvrij maken

  In 2017 stelde de gemeenteraad de Warmtevisie vast. Deze is in 2022 bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. In deze visie staat dat Leiden inzet op een mix van duurzame warmtebronnen als andere mogelijkheden voor aardgas, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie. Via grotere en kleinere warmtenetten kan deze warmte geleverd worden aan woningen en bedrijfspanden. Hoe dat er in 2050 precies uit komt te zien, welke volgorde van wijken het slimst is, welke warmtebron het beste bij een bepaalde wijk past… dat bepalen we de komende jaren samen, met de bewoners en ondernemers. Samen met u.

  De overstap gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daarom is er de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe we dit in Leiden het beste zouden kunnen doen. Langzaam maar zeker ontstaat er een beeld van hoe Leiden in de toekomst verwarmd kan worden en wat daarvoor nodig is. Op deze pagina vindt u (onder de tab 'Documenten') meer informatie daarover.

  Contact

  Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
  Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, straat of buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.

  • Burgerinitiatieven Merenwijk en gemeente Leiden starten samen met wijkuitvoeringsplan

   De rijksoverheid schrijft voor dat de energievoorziening in Nederland in 2050 (bijna) helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Het wijkuitvoeringsplan (WUP) waarmee is gestart in de Merenwijk is een stap op weg daarnaartoe. In dat plan komen de verschillende...

   Lees meer
  • Samen naar wijken met schonere energie

   Het college van burgemeester en wethouders heeft het Leids Isolatieoffensief vastgesteld, waarmee de gemeente het isoleren van woningen wil versnellen. In dit plan staat hoe de gemeente verschillende groepen informeert en activeert bij het isoleren van hun...

   Lees meer
  • Leids Isolatieoffensief: het begint met besparen

   Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het Leids Isolatieoffensief vastgesteld, waarmee de gemeente het isoleren van woningen wil versnellen. In dit plan staat hoe de gemeente verschillende groepen informeert en activeert bij het isoleren van...

   Lees meer
  • Burgerberaad Energietransitie

   De coalitiepartijen hebben aan het begin van deze collegeperiode afspraken gemaakt over wat ze de aankomende vier jaar voor elkaar willen krijgen in de stad. Deze afspraken staan in het Beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’. Eén van die afspraken is dat er...

   Lees meer
  • Bedrijventerrein De Waard en Waardeiland - Eerste fase onderzoek naar toekomstige energiebronnen afgerond

   Bewoners en ondernemers gaan zelf aan de slag met het duurzaam verwarmen van hun wijk. Op het Waardeiland wordt, in samenwerking met de ondernemers van bedrijventerrein De Waard, gewerkt aan een energiesysteem voor de toekomst. In samenwerking met de gemeente...

   Lees meer
  • Startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden

   Maandag 11 juli is het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden ondertekend. Hiermee geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en de provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding...

   Lees meer
  • College kiest heldere richting voor warmtetransitie

   De Transitievisie Warmte is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hierin staat hoe Leiden in 2050 aardgasvrij kan worden en de CO₂-uitstoot in onze stad drastisch kan beperken. Leiden zet in op een mix van warmtebronnen,...

   Lees meer
  • De wijk in met de energietransitie: Gesprekken door heel de stad over een aardgasvrij Leiden

   In september en oktober organiseert de gemeente wijkgesprekken over de energietransitie. Op locaties door heel de stad gaan inwoners en ondernemers met elkaar en de gemeente in gesprek over de mogelijkheden en consequenties voor Leiden om aardgasvrij te...

   Lees meer
  • Toelichting bij de nieuwe documenten energietransitie

   Lees meer
  • Terugkijken: online talkshows over energietransitie

   In april en mei organiseerde de gemeente per wijk een talkshow over de energietransitie. Deze talkshows kunt u terugkijken.

   Lees meer