Energietransitie in Leiden

Het klimaat staat onder druk. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, oftewel CO2, belangrijk. Dat betekent onder andere het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In plaats daarvan kan er worden overgestapt naar duurzame warmte -en energiebronnen, zoals bijvoorbeeld restwarmte, geothermie, aquathermie, luchtwarmte en waterstof. Deze omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie wordt ook wel energietransitie genoemd.

  Afbeelding Theehuis Leiden Noord

  Ook Leiden is volop bezig met de vraag: hoe zorgen we er voor dat Leiden in 2050 energieneutraal en CO2-vrij is? Op die manier levert Leiden, net als alle andere Nederlandse gemeenten een bijdrage aan het Klimaatakkoord. We doen dat op drie manieren:

  1. Energie besparen
  2. Duurzame energie opwekken
  3. De stad omschakelen naar aardgasvrij

  In 2017 stelde de gemeenteraad onder andere de Warmtevisie vast en in 2020 het ‘handelingsperspectief energietransitie’. De bedoeling daarvan is onder meer dat Leiden wil inzetten op een mix van duurzame warmtebronnen als alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie. Via grotere en kleinere warmtenetten kan deze warmte geleverd worden aan woningen en bedrijfspanden. Hoe dat er in 2050 precies uit komt te zien, welke volgorde van wijken het slimst is, welke warmtebron het beste bij een bepaalde wijk past… dat bepalen we samen, met de bewoners en ondernemers. Samen met u.

  De overstap gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daarom is er de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe we dit in Leiden het beste zouden kunnen doen. Langzaam maar zeker ontstaat er een beeld van hoe Leiden in de toekomst verwarmd kan worden en wat daar voor nodig is. Op deze pagina vindt u (onder de tab 'Documenten') meer informatie daarover.

  Contact

  Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
  Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, straat of buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.

  • College kiest heldere richting voor warmtetransitie

   De Transitievisie Warmte is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hierin staat hoe Leiden in 2050 aardgasvrij kan worden en de CO₂-uitstoot in onze stad drastisch kan beperken. Leiden zet in op een mix van warmtebronnen,...

   Lees meer
  • De wijk in met de energietransitie: Gesprekken door heel de stad over een aardgasvrij Leiden

   In september en oktober organiseert de gemeente wijkgesprekken over de energietransitie. Op locaties door heel de stad gaan inwoners en ondernemers met elkaar en de gemeente in gesprek over de mogelijkheden en consequenties voor Leiden om aardgasvrij te...

   Lees meer
  • Toelichting bij de nieuwe documenten energietransitie

   Lees meer
  • Terugkijken: online talkshows over energietransitie

   In april en mei organiseerde de gemeente per wijk een talkshow over de energietransitie. Deze talkshows kunt u terugkijken.

   Lees meer