Energietransitie in Leiden

Het klimaat staat onder druk. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, oftewel CO2, belangrijk. Dat betekent onder andere het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In plaats daarvan gaan we gebruik maken van duurzame warmte -en energiebronnen, zoals restwarmte, geothermie, aquathermie, luchtwarmte en waterstof. Deze omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie wordt 'energietransitie' genoemd.

  Afbeelding Theehuis Leiden Noord

  Hoe gaan we dit in Leiden bereiken?

  Ook Leiden is volop bezig met de vraag: hoe zorgen we er voor dat Leiden in 2050 energieneutraal en CO2-vrij is? We doen dat op 3 manieren:

  1. Energie besparen
  2. Duurzame energie opwekken
  3. De stad aardgasvrij maken

  Warmtevisie

  In 2017 stelde de gemeenteraad de Warmtevisie vast. Deze is in 2022 bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. In deze visie staat dat Leiden inzet op een mix van duurzame warmtebronnen als andere mogelijkheden voor aardgas, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie. Via grotere en kleinere warmtenetten kan deze warmte geleverd worden aan woningen en bedrijfspanden. Hoe dat er in 2050 precies uit komt te zien, welke volgorde van wijken het slimst is, welke warmtebron het beste bij een bepaalde wijk past… dat bepalen we de komende jaren samen, met de bewoners en ondernemers. Samen met u.

  Meer informatie

  De overstap gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daarom is er de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe we dit in Leiden het beste zouden kunnen doen. Langzaam maar zeker ontstaat er een beeld van hoe Leiden in de toekomst verwarmd kan worden en wat daarvoor nodig is. Op deze pagina vindt u (onder de tab 'Documenten') meer informatie daarover.

  Contact

  Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
  Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, straat of buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.

  • Gemeente Leiden pakt netcongestie aan

   Het elektriciteitsnet raakt op piekmomenten overbelast en kan dan zelfs uitvallen. Dit noemen we netcongestie. Gemeente Leiden werkt samen met de netbeheerder Liander aan het oplossen en het verder voorkomen van netcongestie.

   Lees meer
  • Startnotitie Wijkuitvoeringsplan Energietransitie Merenwijk in voorjaar verwacht

   In de Merenwijk werkt de gemeente aan een wijkuitvoeringsplan voor de energietransitie. Dit doet ze in samenwerking met burgerinitiatieven Tegengas Merenwijk en Duurzame Energie Merenwijk.

   Lees meer
  • Samenwerking gemeente Leiden en Energiek Leiden voor versnelling energietransitie

   Gemeente Leiden en Coöperatie Energiek Leiden starten een meerjarige samenwerking. Het doel van de samenwerking is sneller overstappen naar schonere energie door ideeën uit de wijken in de stad te ondersteunen.

   Lees meer
  • Schonere energie voor Meerburg

   In vijf Leidse wijken wordt gewerkt aan de omschakeling van aardgas naar schonere energie, voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

   Lees meer
  • Oproep klankbordgroep Merenwijk

   De Merenwijk gaat over op schone energie. Wilt u meebepalen hoe dat gebeurt? Doe dan mee met de klankbordgroep!

   Lees meer
  • Burgerinitiatieven Merenwijk en gemeente Leiden starten samen met wijkuitvoeringsplan

   De rijksoverheid schrijft voor dat de energievoorziening in Nederland in 2050 (bijna) helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Het wijkuitvoeringsplan (WUP) waarmee is gestart in de Merenwijk is een stap op weg daarnaartoe. In dat plan komen de verschillende...

   Lees meer
  • Samen naar wijken met schonere energie

   Het college van burgemeester en wethouders heeft het Leids Isolatieoffensief vastgesteld, waarmee de gemeente het isoleren van woningen wil versnellen. In dit plan staat hoe de gemeente verschillende groepen informeert en activeert bij het isoleren van hun...

   Lees meer
  • Leids Isolatieoffensief: het begint met besparen

   Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het Leids Isolatieoffensief vastgesteld, waarmee de gemeente het isoleren van woningen wil versnellen. In dit plan staat hoe de gemeente verschillende groepen informeert en activeert bij het isoleren van...

   Lees meer
  • Burgerberaad Energietransitie

   De coalitiepartijen hebben aan het begin van deze collegeperiode afspraken gemaakt over wat ze de aankomende vier jaar voor elkaar willen krijgen in de stad. Deze afspraken staan in het Beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’. Eén van die afspraken is dat er...

   Lees meer
  • Bedrijventerrein De Waard en Waardeiland - Eerste fase onderzoek naar toekomstige energiebronnen afgerond

   Bewoners en ondernemers gaan zelf aan de slag met het duurzaam verwarmen van hun wijk. Op het Waardeiland wordt, in samenwerking met de ondernemers van bedrijventerrein De Waard, gewerkt aan een energiesysteem voor de toekomst. In samenwerking met de gemeente...

   Lees meer