Haalbaarheidsfase gebiedsontwikkeling Energiepark van start

Het college heeft op 12 mei een definitief besluit genomen over de samenwerking van marktpartijen voor de haalbaarheidsfase op het Energiepark.  Eerder nam het college  een voorlopig besluit, omdat de raad nog eventuele wensen en bedenkingen mocht uitten. De raad heeft geen wensen en bedenkingen meegegeven.

Samenwerking met marktpartijen en burgerinitiatief

De gemeente Leiden start de komende 6 maanden met de verkenning van de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling Energiepark en de samenwerking tussen partijen. Dit doet de gemeente samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep.

Haalbare gebiedsontwikkeling

Door de samenwerkingspartners zal worden gewerkt aan een voorstel voor de uitwerking van verschillende deellocaties op het Energiepark. Op basis daarvan zal de gemeenteraad bepalen of er sprake kan zijn van een haalbare gebiedsontwikkeling. De basis hiervoor is de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. Een van die uitwerkingen is Buurtenergie, een plan van Nieuw Leids Bolwerk met verschillende marktpartijen. Daarnaast worden de uitwerking ook getoetst aan de open normen en het gebiedsconcept van het Nieuw Leids Bolwerk en betrokken marktpartijen.

Het Energiepark

Het Energiepark is een unieke locatie in Leiden. Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen en het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Meer informatie: www.leiden.nl/energiepark