Gemeente, markt en stad bekrachtigen samenwerking bij herontwikkeling Energiepark Leiden

Op maandag 8 maart presenteerden het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) samen met de gemeente vanuit PLNT het ontwikkelplan Energiepark en omgeving. De online bijeenkomst trok ruim 130 belangstellenden.

Het ontwikkelplan is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek dat de afgelopen 8 maanden door de gemeente en de samenwerkingspartners is uitgevoerd. Een intensief proces voor alle betrokkenen. In april wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan het college en uiteindelijk aan de gemeenteraad. U kunt het plan binnenkort inzien op www.nieuwleidsbolwerk.nl.

Geef uw mening

Rutger Engelhard, voorzitter van Nieuw Leids Bolwerk, kondigde aan dat dit zijn laatste optreden in deze hoedanigheid is. Hij neemt afscheid op een mooi moment. Het Nieuw Leids Bolwerk vindt het belangrijk om van jou te horen wat je vindt van het resultaat van hun inbreng. Je kon je mening hierover geven door een enquête in te vullen. Invullen van de enquete kon tot en met 21 maart.