Opaalstraat

Eigenaar OPAAL1 B.V. en ontwikkelaar Chronos willen op Opaalstraat 1-5 een appartementencomplex bouwen met ongeveer 107 woningen. De helft van deze woningen worden sociale huurwoningen en de andere helft middeldure huur- of koopwoningen. Het gebouw wordt gasloos gebouwd en voldoet daarmee aan de BENG (Bijna-EnergieNeutraal Gebouw) normen.

Een getekend ontwerp voor de nieuwbouw

In de Gebiedsvisie en het Kaderbesluit voor het Diamantplein en omstreken beschrijft de gemeente in grote lijnen waaraan de plannen voor o.a. de Opaalstraat 1-5 moeten voldoen. 

Momenteel werkt de ontwikkelaar de plannen verder uit. Ook bereidt hij de bestemmingsplanprocedure voor.

Denk en doe mee

De ontwikkelaar werkt aan een ontwerp. Het voorlopige ontwerp heeft de ontwikkelaar op 26 april 2022 laten zien aan mensen die in de buurt wonen en andere geïnteresseerden. BD architectuur presenteerde namens de initiatiefnemers Chronos Vastgoed BV/Jobo de Bouwers BV het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw. 

Vragen en antwoorden presentatie voorlopig ontwerp Opaalstraat 1-5

Tijdens, voor en na de presentatie zijn verschillende vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden daarop zijn hieronder per thema ingedeeld. 

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.