Opaalstraat

Eigenaar OPAAL1 B.V. en ontwikkelaar Chronos willen op Opaalstraat 1-5 een appartementencomplex bouwen met ongeveer 107 woningen. De helft van deze woningen worden sociale huurwoningen en de andere helft middeldure huur- of koopwoningen. Het gebouw wordt gasloos gebouwd en voldoet daarmee aan de BENG (Bijna-EnergieNeutraal Gebouw) normen.

Een getekend ontwerp voor de nieuwbouw

In de Gebiedsvisie en het Kaderbesluit voor het Diamantplein en omstreken beschrijft de gemeente in grote lijnen waaraan de plannen voor o.a. de Opaalstraat 1-5 moeten voldoen. 

Momenteel werkt de ontwikkelaar de plannen verder uit. Ook bereidt hij de bestemmingsplanprocedure voor.

Denk en doe mee

De ontwikkelaar werkt aan een ontwerp. Deze wordt binnenkort aan omwonenden en belangstellenden gepresenteerd. Gemeente en ontwikkelaar gaan dan ook in gesprek met de buurt.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.