Bloemistenlaan

Het project Bloemistenlaan ligt in de Tuinstadwijk, waar ooit een bedrijfsterrein zat. De panden van de vroegere wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan staan al een tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze plek 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 levensloopbestendige appartementen) en een verdiepte parkeergarage te bouwen.

Nul op de Meter

De initiatiefnemers zien de nieuwbouw als de mooie kans om een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te maken. De woningen en appartementen worden energieneutraal ontworpen. Bij de bouw van de woningen en de openbare ruimte is er veel aandacht voor circulair bouwen.

Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld.

Vervolg

In september 2020 zijn de voorlopige plannen aan omwonenden en andere belanghebbenden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Begin 2020 is de gemeente gestart met de noodzakelijke planologische procedures, vanwege de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan Zuidelijke Schil is opgenomen voor deze plek. De planning van de initiatiefnemer is om eind 2020 te beginnen met de bouw.

Contact

Heeft nu nog vragen? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Meer informatie

Mail naar info@interegion.nl