Bloemistenlaan

De panden van de voormalige wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan staan al geruime tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze locatie 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren. Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld.

Het bouwen van woningen speelt in op de grote vraag naar woningen in Leiden.

Participatie

Op 12 september vindt een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens de avond willen we omwonenden en andere belanghebbenden informeren over het plan. U kunt tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnenlopen wanneer u wilt om de plannen te bekijken, vragen te stellen of uw mening kenbaar te maken aan vertegenwoordigers van Interegion Groep en de gemeente Leiden.

Contact

Heeft nu nog vragen? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Meer informatie

Mail naar info@interegion.nl

 

  • Inloopavond ontwikkeling Bloemistenlaan

    Op donderdag 12 september is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden over het plan Bloemistenlaan.

    Lees meer