Bizetpad

Het Bizetpad ligt in de westelijke rand van Leiden Zuid-West, naast de gemeente Voorschoten. Voor deze plek heeft de gemeente Leiden een initiatief ontvangen van woningstichting Ons Doel. Ons Doel wil er een sociaal woningbouwprogramma ontwikkelen van ongeveer 80 woningen, waarvan ongeveer 20% voor bijzondere doelgroepen. De gemeente wil graag jeugdscouting de Marnix en Waingunga Zeeverkenners inpassen in het plan.

Luchtfoto van het Bizetpad en omgeving

De bedoeling is dat Ons Doel het Bizetpad gaat herontwikkelen tot een locatie met circa 80 woningen in verschillende huurklassen. Voor het ontwikkelen van de woonruimte voor bijzondere doelgroepen zal Ons Doel een maatschappelijke organisatie benaderen.
De bijzondere kunst op de huidige locatie aan het Bizetpad zal zorgvuldig worden hergebruikt.

Bestemmingsplanprocedure

Voor de bouw kan starten moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De eerste stappen daarin zijn het doorlopen van participatierondes en het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU). Daarin staan de kaders en ambities waarbinnen het plan gerealiseerd moet en kan worden.

Nadat de gemeenteraad de NvU heeft vastgesteld start de bestemmingsplanprocedure. De ontwikkelaar komt dan allereerst bij de buurt terug om het plan voor te leggen. Vervolgens wordt het ontwerp-bestemminsplan opgesteld en wordt het door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Na dit besluit begint de inzagetermijn. Tijdens deze periode van 6 weken is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het plan. Belanghebbenden worden op tijd geïnformeerd over deze inzagetermijn en over hoe men een zienswijze kan indienen.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.