Bizetpad

Het Bizetpad ligt in de westelijke rand van Leiden Zuid-West, naast de gemeente Voorschoten. Op deze plek wil Woonstichting Ons Doel sociale woningbouw laten bouwen: ongeveer 80 woningen, waarvan ongeveer 20% voor bijzondere doelgroepen. De gemeente wil graag dat ook jeugdvereniging de Marnix Groep en Waingunga Zeeverkenners een plek krijgen in dit plan.

Luchtfoto van het Bizetpad en omgeving

De bedoeling is dat Ons Doel op deze plek ongeveer 80 woningen in verschillende huurklassen laat bouwen. Voor het maken van de woonruimte voor bijzondere doelgroepen zal Ons Doel een maatschappelijke organisatie benaderen.
De bijzondere kunst op de huidige locatie aan het Bizetpad zal zorgvuldig worden hergebruikt.

Bestemmingsplanprocedure

Voor de bouw kan beginnen, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De eerste stappen daarin zijn het doorlopen van participatierondes en het maken van een Nota van Uitgangspunten (NvU). Daarin staan de kaders en ambities waarbinnen het plan gerealiseerd moet en kan worden.

Nadat de gemeenteraad de NvU heeft vastgesteld, begint de bestemmingsplanprocedure. De ontwikkelaar komt dan allereerst bij de buurt terug om het plan voor te leggen. Daarna wordt het ontwerp-bestemmingsplan gemaakt en wordt het door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Na dit besluit begint de inzagetermijn. Tijdens deze periode van 6 weken is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het plan. Belanghebbenden worden op tijd geïnformeerd over deze inzagetermijn en over hoe zij een zienswijze kunnen indienen.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.