Pesthuiscomplex

Het monumentale Pesthuiscomplex, dat bestaat uit het Pesthuis, de terreininrichting en bijgebouwen, wordt toegankelijk voor alle Leidenaren. Met een foodhall, werkruimtes, hostel, shortstay, horeca, kunst en cultuur wordt het een ontmoetingsplek voor iedereen. De toepassing van de functies in 24-uursgebruik dragen bij aan de visie en toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis als onderdeel van het Leiden Bio Science Park als Innovation District.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie vormen het Pesthuiscomplex en het Van Leeuwenhoekpark één geheel: een samenspel tussen groen, water en historie. Het geheel zal bestaan uit drie openbare ruimtes (kamers): een park, een tuin (het voorterrein) en een hof in het Pesthuis. De wandeling rondom het Pesthuis zal in ere worden hersteld met een (wisselende) kunstroute. Een nieuw paviljoen wordt de voorpost van het Pesthuis. Het vormt met het achterliggende Pesthuis een kasteelachtig ensemble aan het water van het Van Leeuwenhoekpark.

Een getekende impressie van hoe een van de ruimtes in het complex er in de toekomt uit gaat zien. De ruimte op dit plaatje wordt ingericht als restaurant.
Impressie van het toekomstige Pesthuiscomplex.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2021 het stedenbouwkundig plan herontwikkeling Pesthuiscomplex ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan is door de ontwikkelaar, de Citystone Group, opgesteld. Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad liggen de ruimtelijke kaders en de programmatische invulling vast. In het stedenbouwkundig plan zijn het toekomstig gebruik van het complex en bijbehorende terrein nader omschreven. Om te komen tot dit stedenbouwkundig plan is een participatieproces gevolgd. Citystone Group heeft o.a. gesprekken gevoerd met omwonenden en bedrijven en instellingen in de omgeving, mensen te woord gestaan op de informatiemarkt LBSP en een informatieavond georganiseerd in samenwerking met Erfgoedcafé. Het Stedenbouwkundig plan wordt nu vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Dit maakt de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex juridisch-planologisch mogelijk.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Tijdelijke horeca- en evenementenlocatie in het Pesthuis

    Het Pesthuis wordt tijdelijk in gebruik genomen als horeca- en evenementenlocatie. De gemeente heeft een tijdelijke omgevingsvergunning hiervoor verleend tot 1 januari 2024.

    Lees meer