Subsidie Jeugdsport

Sportverenigingen in Leiden kunnen de subsidie Jeugdsport krijgen. Deze subsidie bestaat uit 2 delen: een waarderingssubsidie en een incidentele subsidie.

De waarderingssubsidie is bedoeld om het aantal jeugdleden van een vereniging op peil te houden of te vergroten. De incidentele subsidie is er om verenigingen te stimuleren activiteiten te organiseren voor de jeugd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor beide delen van de subsidie moet uw sportvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • gevestigd in Leiden
  • aangesloten bij een landelijk erkende bond. Dit is een bond die de belangen van een hele tak van sport vertegenwoordigt en is aangesloten bij NOC*NSF.

Wilt u voor dit jaar in aanmerking komen voor de waarderings- en/of incidentele subsidie Jeugdsport? Stuur uw aanvraag dan voor 1 april op naar de gemeente Leiden.

Aanvullende voorwaarden incidentele subsidie

Uw project:

  • stimuleert jongeren om binnen de eigen vereniging activiteiten op te zetten
  • verbetert de kennis en kunde van trainers, coaches en instructeurs die zich bezighouden met de jeugd
  • voorkomt dat jeugdleden van 14 tot en met 17 jaar afhaken als jeugdlid
  • trekt nieuwe groepen jongeren aan of betrekt ze bij sportactiviteiten
  • bevordert de integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen jongeren via sportactiviteiten