Honden

In Leiden is het bijna overal verplicht uw hond aan te lijnen. U moet zelf de poep van uw hond opruimen. Dit hondenbeleid zorgt ervoor dat u van uw hond kunt genieten en dat onze stad schoon en veilig blijft.

Honden mogen alleen in speciale losloopgebieden zonder riem los lopen. De losloopgebieden staan aangegeven met borden.

Nota Actualisatie Hondenbeleid Leiden

Burgemeester en Wethouders hebben op  10 maart 2020 de nota Actualisatie Hondenbeleid na inspraak vastgesteld.

In de nota Actualisatie Hondenbeleid Leiden wordt na evaluatie geconcludeerd dat de maatregelen van de nota Hondenbeleid (2017) hebben bijgedragen aan het doel van het hondenbeleid: een schone en veilige stad door overlast van honden te voorkomen en te verminderen. Naar aanleiding van ervaringen in de stad in de afgelopen twee jaar is besloten tot veranderingen wat betreft enkele losloopgebieden:

  • Verplaatsing van het losloopgebied ‘Huigpark tussen Tweelingstraat en Huigplaats’ naar de locatie ‘Huigpark tussen Huigplaats en Huigstraat’
  • Verplaatsing van het losloopgebied langs het Veerpolderpad ter hoogte van de Karpers naar een plek langs het Veerpolderpad ter hoogte van ’t Joppepad
  • Uitbreiding van het losloopgebied in het Park Cronesteyn met een gedeelte van het Polderpad
  • Verkleining van het losloopgebied ‘Nickeriepad langs de Zijl in de Kooi’ met het gedeelte tussen Timorstraat en Steneveltpark
  • Verkleining van het losloopgebied Merenwijkpark-zuid met een gedeelte in de nabijheid van de hoofdingang van de kinderboerderij Merenwijk
  • Verkleining van het losloopgebied Park Kweeklust met (ongeveer) de noordelijke helft
  • Aanwijzing van het nieuwe losloopgebied Maredijksepolderpad
  • Aanwijzing van het nieuwe losloopgebied nabij het Gymnasiumpad in de Tuin van Noord.

De ontwerpnota Actualisatie Hondenbeleid heeft 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak.

Deze inspraak was vooral instemmend van aard en heeft daarom niet geresulteerd in wijzigingen van de ontwerpnota Actualisatie Hondenbeleid Leiden.

Wanneer belanghebbenden, die een inspraakreactie hebben ingediend, zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen zij tegen de besluitpunten met betrekking tot het intrekken en aanwijzen van losloopgebieden binnen zes weken na de datum van bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.