Subsidie Leidse makers projecten

Makers dragen bij aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. Met de projectensubsidie voor Leidse makers ondersteunt de gemeente makers van culturele producties en culturele uitingen.

Voorwaarden

  •  De activiteit draagt bij aan het Leidse (culturele) makersklimaat;
  • De activiteit is verrassend, experimenteel en toont lef op cultureel gebied;
  • De activiteit vindt in Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) plaats;

Weigeringsgrond

  • De activiteit wordt alleen gefinancierd vanuit deze subsidieregeling;
  • De activiteit verschilt te weinig van andere activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt.
  • De activiteit is al drie op één volgende jaren voor deze subsidie in aanmerking gekomen. Met deze subsidie bedoelen we: 'Titel III Nieuw in Leiden: projecten subsidie Leidse makers'.

Bekijk de hele regeling onderaan deze pagina onder wetten en regels.