Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente Leiden.

Voorwaarden

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • ouders, voogden of verzorgers van kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen. Alleen als de ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar. Dit kan alleen als echtgenoten of partners samen naar het buitenland verhuizen
  • meederjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Wanneer moet u persoonlijk bij de gemeente langskomen om uw aangifte van emigratie door te geven?

  • kom langs bij de gemeente als niet alle gezinsleden op uw adres meeverhuizen naar het buitenland
  • kom langs bij de gemeente wanneer u verhuist naar Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba. U hebt dan een bewijs van uitschrijving nodig.