Verhuizen naar Nederland uit het buitenland

Verhuist u naar Nederland en hebt u een adres gevonden waar u gaat wonen in Leiden? Maak dan nu alvast een afspraak met de gemeente.

Doe dit ook als u tijdelijk in Nederland komt wonen. Dit is een 'aangifte eerste inschrijving'.

Voorwaarden bij aangifte eerste inschrijving

  • U woont het komend half jaar minimaal 4 maanden in Nederland en u gaat in Leiden wonen.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning of u hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • U komt zelf naar de balie.
  • Verhuizen er gezinsleden mee? Bijvoorbeeld een partner of kinderen? Dan moeten zij ook de aangifte eerste inschrijving doen. Daarvoor moeten ze een eigen afspraak maken.

Verhuizen vanuit Caribisch Nederland?

Verhuist u naar Nederland vanuit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u een verhuisbericht laten zien aan de gemeente Leiden. Dit is een bewijs van uitschrijving uit dit land of deze bijzondere gemeente. Hierin staat dat u naar Nederland verhuist.

Registratie Niet-Ingezetenen

Blijft u maximaal 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN). U hebt een BSN nodig om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Gaat u in Leiden wonen en blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Doe dan ook aangifte van eerste inschrijving.

Werken en wonen in Nederland

Op de website https://www.workinnl.nl/ staat informatie over werken en wonen in Nederland.