Verhuizen naar Nederland uit het buitenland

Verhuist u naar Nederland en gaat u in de gemeente Leiden wonen? Maak dan binnen 5 werkdagen na uw verhuizing een afspraak met de gemeente.

Doe dit ook als u tijdelijk in Nederland komt wonen. Dit is een 'aangifte eerste inschrijving'.

Coronamaatregel

Komt u uit het buitenland en moet u bij aankomst in Nederland 14 dagen in quarantaine? Dan kunt u alvast een afspraak inplannen voor na deze periode. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Voorwaarden bij aangifte eerste inschrijving

  • U woont het komend half jaar minimaal 4 maanden in Nederland en uw huidige adres is in Leiden.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning of u heeft de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • U komt zelf naar de balie.
  • Verhuizen er gezinsleden mee? Bijvoorbeeld een partner of kinderen? Dan moeten zij ook de aangifte eerste inschrijving doen. Daarvoor moeten ze een eigen afspraak maken.

Verhuizen vanuit Caribisch Nederland?

Verhuist u naar Nederland vanuit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u een verhuisbericht laten zien aan de gemeente Leiden. Dit is een bewijs van uitschrijving uit dit land of deze bijzondere gemeente. Hierin staat dat u naar Nederland verhuist.

Registratie Niet-Ingezetenen

Blijft u maximaal 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U ontvangt dan een burgerservicenummer (BSN). U heeft een BSN nodig om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Gaat u in Leiden wonen en blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Doe dan ook aangifte van eerste inschrijving.

Werken en wonen in Nederland

Op de website https://www.workinnl.nl/ staat informatie over werken en wonen in Nederland.