Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, maar hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan hebt u een vreemdelingenpaspoort nodig.

Voorwaarden

 • Om een vreemdelingenpaspoort te kunnen krijgen, moet u aantonen dat uw geboorteland u geen paspoort kan of wil geven. Dat kan met een weigeringsbrief van de ambassade van uw geboorteland.
 • U moet het vreemdelingenpaspoort persoonlijk aanvragen en afhalen bij de gemeente.
 • Bent u geregistreerd als vluchteling? Dan kunt u geen vreemdelingenpaspoort krijgen, maar wel een vluchtelingenpaspoort.

Aanvragen

Vraag een vreemdelingenpaspoort aan bij de balie van gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

De gemeente vraagt toestemming aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om een vreemdelingenpaspoort af te geven.

Meenemen

 • pasfoto die niet eerder is gebruikt. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Bekijk deze op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 • weigeringsbrief van uw ambassade
 • verblijfsvergunning
 • uw oude vreemdelingenpaspoort, als u dat hebt.

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40

 • Bij de aanvraag moet het kind aanwezig zijn.
 • Beide (pleeg)ouders moeten toestemming geven. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier (pdf, 52 kb). U kunt het formulier ook invullen en ondertekenen aan de balie.
 • De geldige identiteitsbewijzen van beide ouders moeten getoond worden (geen kopie). Ook als 1 (pleeg)ouder niet aanwezig is.

Wil of kan 1 van de (pleeg)ouders geen toestemming geven? Dan kan de andere ouder vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank in Den Haag.

2 maanden. U moet het reisdocument zelf afhalen bij de balie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Na uw aanvraag hebt u maximaal 3 maanden de tijd om het paspoort op te halen. Na deze 3 maanden wordt het paspoort vernietigd.

Bij verlies of diefstal van uw vreemdelingenpaspoort kunt u een nieuwe aanvragen aan de balie van de gemeente Leiden. Vul een vermissingsverklaring in aan de balie. Aangifte doen bij de politie is in Nederland niet nodig. Bent u het document in het buitenland kwijtgeraakt? Doe dan aangifte bij de lokale politie.

 • De Immigratie- en Natuaralisatiedienst (IND) beoordeelt uw aanvraag.
 • Er zit een chip in het paspoort waarop uw vingerafdrukken worden opgeslagen. Daarvoor worden uw vingerafdrukken afgenomen als u het vreemdelingenpaspoort aanvraagt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te laten nemen.
 • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit is afhankelijk van uw verblijfsstatus.
 • Paspoortuitvoeringsregels Nederland 2001.