Vluchtelingen en asielzoekers

Bent u een vluchteling of een asielzoeker? Dan kan het lastig zijn uw weg te vinden in Nederland. De gemeente Leiden helpt statushouders met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa en dus ook in Nederland. Leiden helpt mee met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp voor Oekraïne.

Asiel aanvragen

Wilt u asiel aanvragen? Of wilt u Nederlander worden? Meldt u dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND regelt de asielprocedure. De IND verleent een verblijfsvergunning of wijst een asielverzoek af.

Opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Ook in de gemeente Leiden.

Inburgeren

Woont u in Nederland en hebt u een verblijfsvergunning? Dan moet u verplicht inburgeren. U leert dan de Nederlandse taal en hoe Nederlanders wonen en werken. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Bent u vluchteling met een verblijfsvergunning? Of bent u (gezins)migrant?

De gemeente Leiden helpt u om zo snel mogelijk te kunnen meedoen aan de maatschappij. Dit doet de gemeente met het programma Leidse Inburgering.

Doet u mee met het programma Leidse Inburgering?

We begeleiden u tijdens uw inburgering. We geven u advies en we helpen u om zo snel mogelijk uw inburgeringsdiploma te halen. We helpen u ook om zo snel mogelijk werk te vinden. Of een opleiding die bij u past. In het programma Leidse Inburgering volgt u trainingen. Samen met Vluchtelingenwerk helpen we u om goed met geld om te gaan. Leidse Inburgering helpt jongeren om zo snel mogelijk en goed voorbereid het Nederlandse onderwijs te volgen.

Er zijn 2 routes mogelijk via Leidse Inburgering.

  • De B1-route. Wilt u goed Nederlands leren? Wilt u op taalniveau B1 het inburgeringsexamen doen? Dan volgt u deze route.
  • De Z-route. Is het voor u niet makkelijk om goed Nederlands te leren? En wilt u wel zo veel mogelijk zelf kunnen doen? Dan volgt u de Z-route. U leert dan Nederlands tot taalniveau A1.

VluchtelingenWerk begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen. Dat doet VluchtelingenWerk van aankomst in Nederland totdat u zelf uw leven kunt leiden. VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding in de asielprocedure, bij gezinshereniging en bij het verlengen van een asielstatus. Ook helpt VluchtelingenWerk bij terugkeer naar het land van herkomst.

RefugeeHelp geeft onafhankelijke informatie over allerlei onderwerpen waar u als vluchteling in Nederland mee te maken kunt krijgen. De informatie die u op dit platform vindt, komt van de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie VluchtelingenWerk Nederland.