Verhuizen naar Nederland uit het buitenland

Verhuist u naar Nederland en hebt u een adres gevonden waar u gaat wonen in Leiden? Maak dan nu alvast een afspraak met de gemeente.

Doe dit ook als u tijdelijk in Nederland komt wonen. Dit is een ‘aangifte eerste inschrijving’.

Voorwaarden bij aangifte eerste inschrijving

  • U woont het komend half jaar minimaal 4 maanden in Nederland en u gaat in Leiden wonen.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning of u hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • U komt zelf naar de balie.
  • Verhuizen er gezinsleden mee? Bijvoorbeeld een partner of kinderen? Dan moeten zij ook de aangifte eerste inschrijving doen. Daarvoor moeten ze een eigen afspraak maken.

Verhuizen vanuit Caribisch Nederland?

Verhuist u naar Nederland vanuit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u een verhuisbericht laten zien aan de gemeente Leiden. Dit is een bewijs van uitschrijving uit dit land of deze bijzondere gemeente. Hierin staat dat u naar Nederland verhuist.

Werken en wonen in Nederland

Op de website Work in NL staat informatie over werken en wonen in Nederland.

Afspraak maken

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak met de gemeente Leiden:

  • geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw koop-of huurcontract op uw naam
  • gaat u bij iemand inwonen, neem dan het ingevulde formulier mee met de schriftelijke toestemming inwoning van de hoofdbewoner van uw woonadres in Leiden en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee.
  • een geboorteakte, huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden (indien van toepassing). U moet deze akte misschien laten legaliseren.
  • bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit de landen Aruba, Curaçao of Sint Maarten of de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba komt)
  • andere documenten met gegevens over uw burgerlijke staat

Vul het formulier voor uw aangifte eerste inschrijving in:

Na het invullen van het formulier krijgt u een e-mail met daarin een link. Daarmee kunt u online een afspraak plannen.

Hebt u nog vragen? Bel dan: 14 071 of +31 71 51 65 165 (vanuit het buitenland).

Volgens de wet BRP (basisregistratie personen) moet de gemeente u inschrijven op het adres waar u woont of verblijft. Ook als uw verblijfplaats officieel geen woonfunctie heeft. De inschrijving betekent niet dat u ook toestemming hebt om er te wonen. Of een adres wel of geen woonfunctie heeft, staat in het bestemmingsplan.

De wet BRP verplicht de gemeente om u in te schrijven op de plek waar u echt woont of verblijft. In geval van een noodsituatie, bijvoorbeeld een brand, kan het van levensbelang zijn dat de brandweer weet of er mensen in het gebouw wonen. Die informatie haalt de brandweer (en andere hulpdiensten) uit het BRP.

Het college van burgemeester en wethouders moet volgens de wet in dit geval maatregelen treffen. In juridische termen heet dit ‘de beginselplicht tot handhaving’. Het college kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. U moet dan binnen een gestelde termijn verhuizen. Doet u dat niet, dan moet u een dwangsom betalen. Ook kan de gemeente de illegale woning ontruimen. De kosten voor de ontruiming zijn dan voor uw rekening. Ook als u, als bewoner van het pand zonder woonfunctie, (nog) geen vervangende woonruimte hebt gevonden, kan de gemeente het pand ontruimen.

Sociaal Wijkteam

Hebt u vragen of zorgen over uw financiën of woonsituatie? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam.

Bent u in nieuw in Nederland en wilt u meer informatie over Nederlander worden, inburgeren en de Nederlandse taal leren? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.