Vluchtelingen en asielzoekers

Bent u een vluchteling of een asielzoeker? Dan kan het lastig zijn uw weg te vinden in Nederland. De gemeente Leiden helpt statushouders met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Asiel aanvragen

Wilt u asiel aanvragen? Of wilt u Nederlander worden? Meld u dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND regelt de asielprocedure. De IND verleent een verblijfsvergunning of wijst een asielverzoek af.

Opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Ook in de gemeente Leiden.

Inburgeren

Woont u in Nederland en heeft u een verblijfsvergunning? Dan moet u verplicht inburgeren. U leert dan de Nederlandse taal en hoe Nederlanders wonen en werken. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.