Ligplaatsvergunning boot

Heeft u een boot voor de pleziervaart en wilt u een vaste ligplaats in de gemeente Leiden? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Er zijn 3 soorten ligplaatsen in de gemeente Leiden: